08 september 2008

All makt ska kontrolleras! Bl a apropå FRA-lagen.

Jag har tidigare noterat att motståndet i riksdagen mot FRA-lagen (på allianssidan) främst finns hos ett antal riksdagskvinnor - folkpartister dessutom. Jag skrev det med en ironisk glimt i ögat, men självfallet har könstillhörighet ingen betydelse för inställningen till demokrati, till respekt för integritet eller yttrandefrihet och andra demokratiska fri- och rättigheter.

Ett tecken på det är att jag också får reaktioner till stöd för FRA-lagens integritetskränkningar även från kvinnor, t ex nu med ett mycket opreciserat schwammel från en fd heltidspolitiker (fp), kvinna, som inte bemödat sig om att läsa ordentligt i mina blogginlägg om FRA-lagen och därtill hörande frågor, utan som bara efterlyser vad jag tycker om sådant som hon lätt finner i min blogg. Dessutom tycker hon, i sin blogg, att jag skriver självklarheter i mitt utkast till handlingsplan (se nedanstående inlägg) - samtidigt som hon tydligen själv är FRA-kramare (men hon har väl förläst sig på Carl B Hamiltons "nyhetsbrev").
Snacka om att motsäga sig själv.
Eller var det bara ett slarvigt skrivsätt, för att hinna med ca halvdussinet inlägg varje dag?

Som en engelsk klassisk liberal sa, All makt ska kontrolleras!
Det är ju tyvärr alltför lätt att identifiera sig med makten för den som suttit för länge där. Att i stället mena att det är medborgarna som ska kollas.

Nå, i övrigt har jag hittills bara fått positiva svar betr handlingsplanen, om än ytterst få ännu i direkta kommentarer till bloggtexten. Som någon sa, misstänksamhet mot makten är ett viktigt moment för restaurerad demokrati.

FRA-lagen är illa hanterad av regeringen.
Tidningsutgivarnas ordförande Tomas Brunegård: Det öppna samhälle som vi vill ha kan inte bemöta terrorism genom att sluta samhället. FRA-lagen skär rakt igenom grundlagen och källskyddet. Det verkar som om regeringen inte har tänkt igenom frågan.
Därmed så visar sig båda sidor i tidningsbranschen ha samma negativa inställning till FRA-lagen. Journalisterna har ju redan tidigare redovisat sin avvisande attityd till FRA-lagens konsekvenser för yttrandefriheten i Sverige.

Två nya upprop mot FRA-lagen pågår inom centern och folkpartiet. De går ut på att kritikerna ska sluta förhandla om kompromisser och istället kräva att lagen rivs upp. G-P skriver bl a:
"- Folk är förtvivlade, det verkar som att partiledningen inte fattar hur förbannade folk är. Den enda chansen att återupprätta centerns trovärdighet som ett liberalt parti är att börja om från början, säger centerpartisten Stefan Mårtensson från Värmdö.I torsdags startade han ett upprop mot FRA-lagen som går ut på att centern ska kräva att lagen rivs upp och ersätts av en parlamentarisk utredning.
Och: Genom att samköra olika elektroniska fotspår fås en mycket detaljerad bild av en persons liv; vänner, vanor, politiska åsikter och sexualliv. Och det är lagligt. Men eftersom formuleringarna förts in i flera lagar vid flera tillfällen har riksdagsledamöterna inte förstått vidden av vad de beslutat, enligt författarna till debattartikeln.
- Hanteringen är en härdsmälta för det parlamentariska systemet. Man har godkänt en lagstiftning som man egentligen inte har förstått, säger Mark Klamberg, själv doktorand i juridik.
Birgitta Ohlsson (fp): har stärkts i sin övertygelse om att det bästa vore att ta ett omtag och tillsätta en bred parlamentarisk utredning. - Mitt intryck är att de flesta folkpartister tycker så.
Magnus Andersson CUF-ordf. Han tycker att fler faktorer än tidigare talar för att lagen bör rivas upp.- Inte minst efter den hearing vi hade inom centern inser man ju att det här nog strider mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och jag tycker inte att det är rimligt att genomföra en sådan lag."

Den norska datorsäkerhetsmyndigheten, Datortilsynet, ska utreda den svenska FRA-lagens konskvenser för enskilda medborgare. Det meddelar det norska förvaltningsdepartementet, enligt TT.

Och även prästerna oroar sig över FRA-lagen, över att lagen kan påverka folks vilja att bikta sig när det blir möjligt att lyssna av hemliga samtal. Liksom advokaterna ogillar lagen ur rättssäkerhetssynpunkt ... Etc.

Stoppa, riv upp, utred, gör om.

Börjar det inte bli så besvärande detta, för alla partiledare i Alliansen, att det är bästa att backa nu?

De kan ju hänvisa till alla nya uppgifter som kommit fram, och att det är en anledning att göra en ny utredning - som går till botten med alla de frågor som uppenbarligen inte den förra utredningen besvarade tillfredställande.
Det kan väl ändå inte vara ett självändamål att gå emot en bred och kunnig opinion i en fråga som denna?
Speciellt då denna opinion till kanske största delen består partimedlemmar eller i vart fall röstat på ett alliansensparti! Väljare som mycket snart blir f.d. alliansväljare.

Reagera nu Jan Bj och Maud O! Övertyga Fredrik R om att nu måste ni göra ett omtag av hela frågan. Att lappa på en omöjlig lag gör bara saken värre.

1 kommentar:

Mike sa...

Stämmer bra ,, i en demokrati skall staten övervakas av befolkningen inte tvärtom.