03 februari 2023

Pellerins margarin, smör eller bregott på brödet?


SMÖR, BREGOTT ELLER MARGARIN.

Den våldsamma inflationen, inte minst på livsmedel, sätter sina spår. Vi har ju i sådär under de senaste decennierna varit förskonade från det. Och vi har vant oss med att levnadsstandaren, realinkomsten ”alltid” stigit. De unga har aldrig upplevt en rejäl inflation, och sjunkande standard och att måsta betala husamorteringar och låneräntor, som märks. Många av oss äldre har glömt – eller förträngt - denna dystra ”forntid”.
Men nu måste vi tänka oss för, ja t o m spara in på sånt som vi unnat oss.
t ex detta med vad vi har på brödet. Om vi har Bregott i någon variant, Flora, eller Smör. Eller om man, av ekonomiska skäl valt bordsmargarin.

Ett apropå till dessa gamla tider - och till mångas prisande av det goda smöret, och till att se Bregott som det enda alternativet. Vilket jag ser som alltför dyrt, även om man själv söker göra en "finvariant" med rea-smör inblandad.

Jag vill påpeka (med bl a ålderns rätt, att Smör, eller ens Bregott, inte är något som alla människor i Sverige åt, inte vanliga enkla människor i alla fall. Möjligen då mjölkbönder...

Min far var inte bondson, och p g a dåligt med jobb för en utbildad målare såg han sig tvungen att utvandra till Amerikat strax före Första världskrigets utbrott – han jobbade då sig igenom södra Kanada och sen genom norra USA plus en tid i Kalifornien (för militärutbildning) i huvudsak på farmer och rancher dvs cowboy, och med jordbruk), lite målning och skogsarbete.

Men så fick han brev 1920 från Sverige och sin syster att hans far (skogsarbetaren och flottare), var allvarligt sjuk. Han skrapade ihop till en biljett, världskriget var ju slut, och han korsade Atlanten.

När till slut fartyget närmade sig Göteborgs hamn, då såg han stora skyltar för "Pellerins margarin", då kände han att han var hemma i Sverige. Trots att det ännu återstod ytterligare 150 mils resa innan han var riktigt hemma.

Smör var inget alternativ för en svensk arbetare.

---
(Min far avled för 41 år sedan, vid hög ålder.)

(Nu kom räkningen på vatten avlopp  och renhålling också.)

01 februari 2023

Klagovisa om hur internet terroriserar våra liv


Klagovisa över hur dator- och internettvånget terroriserar och styr våra liv, i synnerhet för äldre, sjuka och ensamma.

ÖPPET brev till Myndigheter (inkl Skatteverket) banker, näringslivet (små som stora företag).

En bakgrund. Jag sitter just nu nu med ett snigelbrev från Handelsbanken. Kort sagt, jag har inte fått (kunnat få) meddelandet via internet, som de säger sig ha skickat. Och inte fått det som brev heller. Så nu ett brevförsök (igen ?, näe knappast det. Om jag inte svarar inom kort, så måste de avsluta mina konton...
Tänkte ringa banken lokalt (dvs i stan 10 km bort) och förklara och be om förklaringar, men men, ser då att mina uppgifter ska, enl blanketten sändas till Stockholm. Så det går ju inte, inte har de där rutiner för att läsa och beakta synpunkter..
En ggn i tiden hade jag en hel del med SHB att göra, främst tiden före internet, men på senare år, ytterst lite. Har en fond, som inget hänt med sista året (förutom att den sjunkit med 30% ), och en hundring på ett bankkonto. Och min PC som har varit död i ett par år. (Och jag också, närapå.)
Men även en död fond, för den omyndige sonen, som de rimligen måste ha en del uppgifter om, men ej begärt...
Detta sagt som bakgrund för min irritation.
ALLTSÅ, På senare år, i accelererande takt, har alltfler banker (m fl), i s k besparingssyfte slutat skicka brev och viktiga rapporter liksom dekl-underlag till sina kunder. Arbetsgivarna skickar inte längre uppgifterna till oss, utan direkt till Skatteverket. (Och deklarera det förutsätts vi göra via internet, trots att vi fått allt färre underlag, men vi ska kolla noga att de uppgifter Skatteverket fått är riktiga!)
DET MÅSTE BLI ETT SLUT PÅ ATT ALLT VAD GÄLLER PENGAR, RÄKNINGAR, BANKER OCH DEKLARATIONER, SKA SKÖTAS VIA DATORER OCH INTERNET - OCH en allt sämre POSTGÅNG DESSUTOM. Alla klarar inte av, eller har datorer med internetuppkoppling eller mobiltelefoner med dator-funktioner! MÅNGA har inte detta, och har inga släktingar (nära till) och kan inte leta reda på andra som kan hjälpa till, tex på grund av sjukdom, ålder eller geografiska skäl.
Men trots det är vi myndiga människor! Som noga skött våra affärer, bankkontakter och t o m kunnat hantera kontanter, så länge det var tillåtet. Handlat mat, köpt bilar och hus och hyror - och el-räkningar... och deklarerat och betalt skatt.
Jag är inte emot datorer (och internet, frånsett hackers och utländska cybersabotörer) , började arbeta med datorer redan i mitten av 80-talet i tjänsten, och även hemma fr ån1988,, "fick" internet ca 98 ( då kunde jag skrota telefaxen). Och jag pushade på (som skolstyrelseledamot) att lärarna och eleverna skulle få tillgång till datorer... lite trögt till en början, men visst blev det så. ... men inte ville jag att datorer och mobiler skulle ta över ALLT, näe det blev ju fel.

PS. Handelsbanken är inte värst, (den har ju faktiskt ännu en viss lokal närvaro.) Och visst kan datorer och internet vara till stor nytta många gånger – om de fungerar – men det är helt galet att de så till den milda grad ska styra våra liv, försvåra. I stället för att förenkla .
DS.

13 januari 2023

Apropå "sista kungen", förändring eller någon ny variant av statschef?

Teve-programmet igår, torsd 12 jan, om de sista kungarna, det var intressant. Om än viktigt och mindre viktigt blandades friskt. Av de nu levande "kungliga" var det två som som intervjuades; kungen (som nog blir den siste), som är årsbarn med min i fjol avlidna syster, och prinsessan Christina, som är årsbarn med mig. Båda dessa, de två yngsta av Sibyllas barn, uttryckte sig diplomatiskt försiktigt. Men trots att Tjabo var nästan skrattretande försiktig, lyckades han ändå uttala sig om arvsrätten till kronan på ett sätt som retat upp många då han ifrågasatte grundlagsändringen som satte Viktoria före Carl-Filip. (Intressant var också att när han som tämligen färsk kung presenterade (läste upp) den  nya grundlagen, så verkade han inte begripa den fullt ut, vilket han indirekt bekräftade i programmet.).
 För mig får han tycka vad han vill, men det ska han inte säga högt, p g a att han som statschef inte ska uttala sig i en politisk, konstitutionell fråga. Christina verkade både mera försiktig och samtidigt "kunnigare" och förstående för monarkins begränsningar...
Finns mycket att säga i detta ämne. Dock nöjer jag mig med att konstatera att jag är republikan, statschefen ska på ngt sätt väljas av folket, inte av vems gener statschefen kommer. (En ggn i tiden hade vi förresten - i princip - valda kungar. Om än skaran som valde dem var "något begränsad".)
Sen tycker jag att kungliga har något begränsade rättigheter (men finfina ekonomiska villkor), för kungen råder ingen religionsfrihet, han/hon MÅSTE tillhöra Lutherska kyrkan, inte vara muslim eller ateist t ex. Det är ju inte numera kungens armé eller flotta, men pacifist kan han ju inte vara. Och han får inte tycka till om politik, absolut inte. Men 1 el är det 2 ggr om år så blir han informerad om vad regeringen beslutat... Etc. Däremot far han (och i viss mån drottningen och kronprinsessan, ev med prinsmannen Daniel runt på en hel del middagar och invigningar, och en och annan utrikestripp (då de ska hålla käften och inte uttala sig om något som kan snudda vid politiskt kontroversiella ämnen).
Sen kan man ju diskutera om hur en demokratiskt vald statschef ska utses och ha befogenheter. Det diskuterar jag inte här, konstaterar bara att där finns många olika lösningar.
Konstaterar dock att om nu kungen vill behålla monarkin, då borde han snarast frivilligt abdikera ("pensionera sig") till förmån för Viktoria. (Och då skulle nog Estelle ha en chans att bli drottning i sinom tid.) Jag tror mig förstå att en motivering till att han inte planerar att avgå inom de närmsta åren, det är att han gärna vill låta Viktoria få vara "hemma med barnen", att slippa ta över "regerandet". att få vara mammaledig i kanske 10-15 år till (om han inte trillar av pinn tidigare). Jag tror inte att det skulle bli ngt allvarligt ifrågasättande av att Viktoria fick överta tronen inom kort (säg 3-4-5 år). Men dröjer det en längre tid, Bernadotterna har ju en tendens att bli gamla, då gissar jag att "man" (politiskt, principiellt) gör slag i saken och avskaffar monarkin. Och exempelvis gör riksdagens talman till statschef. I någon mån är han ju det redan, han föreslår vem som ska bli statsminister och tyx då och då få fungera som vikarierande/ställföreträdande statschef.
Det är inte mitt förslag, men det är en rätt smärtfri, enkel lösning.
---
Ett alternativ, "kompromiss" skulle kunna vara att vi med republik kunde låta en (utvidgad) riksdag välja den republikanske regenten i 7-årsperioder, max 2 ggr. Och att man till den kunna benämna presidenten  för "kung" , och nominera Viktoria till vald kung ...  ,, som en mjuk övergång till ett demokratiskt styre, som även omfattar statschefen, hur denne utses... 

06 januari 2023

(Arbetsnamn;) MIN FAR - och jag'

Januari 2023.   Fick inspiration att skriva om min far, av ett inlägg på FB. (Plus vid ett långt samtal med min son). Jag har då och då skrivit små (och något längre ) stycken  om honom, tidigare på främst bloggar. Men börjar nu med en pinfärsk sammanfattning om pappa, främst om hans tidigare år. 

Far, Valfred Forsgren föddes  i dec 1891, Mönstrade i  slutet av 1912, for till Amerika febr 1913, dvs strax innan inryckning, från Sikeå hamn utanför Robertsfors i Västerbotten, via Göteborg och England till New Foundland,  jobbade sig först igenom Canadas vetestater, på rancher (som cowboy, gillade hästar) och på farmer, målarjobb och så som skogsarbetare i Albertha British Columbia, där stora svartbjörnar kunde ramla ner genom skogsarbetarnas kojas tak... kallt, tufft. Tog sig så småningom över gränsen till Montana/USA. försökte få en jordbit/Homestead, spelade fiol i kojan under en julnatt, inkallades till soldatutbildning utanför San Fransisco , men precis när han skulle skeppas över till Europa/Frankrike och WW1 så blev det vapenstillestånd, och han slapp ...
Men pga av militärtjänstgöringen hade han varit ifrån homesteadet för länge, tappade rättigheterna. Åter till diversejobb. Träffade alla slags människor, vita, gula, svarta. Hittade några pilspetsar i flinta, som indianer hade gjort.  Fick efter nått år brev från Sverige att hans far var allvarligt sjuk.
Åkte efter drygt 7,5 år tillbaka till Sverige. .... där massor hände. Han brukade berätta att når båten från Amerika närmade sig hamnen i Göteborg så syste reklamen för Pellerins Margarin emot honom, då kände han att han var i Sverige, hemma.
Han fick göra lumpen, som han mer eller mindre smitit ifrån, men också sitta i burken 30 dgr i Sverige, för att ha smitit från värnplikten. Enligt  hittad inskrivningsbok, så inkluderade straff för detta slag av förseelse också ett bötesbelopp, av en avsevärd, kännbar, summa. Jag kan inte erinra mig att han berättad detta, men sådana var reglerna. 
Pappa Jobbade som målare, vilket ju var hans yrkesutbildning.  Byggde hus, ett egnahem i 1,5 vån, hans far å syster avled. Gifte sig, hustrun var sjuklig och avled  sedermera i Boliden. De tog ett  fosterbarn. De flyttade, till nya gruvsamhället Boliden. Blev en av missionsförsamlingens grundare, byggde missions-kyrkan, blev ordf, ungdomsledare, hade också uppdrag i styrelsen som kassör och sekreterare (hade en skrivmaskin av märket Mercedec-Benz)..  Var målare, satte färg på samhället, hade stora diskussioner med både kommunister och nazister på byggena. Gifte om sig, köpte bil aug 1939, sålde bilen (en A-ford) efter ngn månad pga WW2, jag föddes, och min syster... vi flyttade till Hälsingland.. , ja det var ett litet smakprov... av den första hälften av hans liv.
En intelligent och bildad och duktig och trevlig, social man, med bara 6 års folkskola, men visste det mesta. Diskuterade på gamla dar med ministrar (t ex med I Mundebo) på jämbördig fot. Arbetade till ca 75 års ålder.  Och var dessutom styrelseledamot i missionsförsamlingen också i Arbrå och som söndagskollärare i Vallsta intill avflyttningen till Bollnäs. 
---
Apropå minnen. Jag, min fars son, minns  i klass 2. Vi läste högt ut bibeln, ur GT , en av de små profetböckerna på slutet. När jag läste kom jag till ett stycke där profeten osade svavel, ja, där stod ordet förbannad.
Jag stammade och blev stum. Jag fick inte svära, ville inte svära. Inga svordomar i vårt hus, i min mun. Minns inte exakt hur det gick, men troligen stammade jag att ordet jag inte läste, att det var en svordom, och jag svär inte.
Jag tror at vår gamla snälla, men stränga fröken, på ngt sätt lät mig slippa läsa det, överlät till nästa elev att läsa högt. Och att "förbannad" i detta sammanhang inte var en svordom.
Men jag glömmer det aldrig. Ett svärord i Bibeln.
  • Gilla

---  

16 december 2022

Kunskap om annat än det dagaktuella är viktigt, för att kunna sorter bort skräp och fake news.

 I en omfattande debatt på FB, var det en deltagare som tyckte att det var rogivande att det är bra om vi glöms bort sådär efter en-två generationer, efter vår död. Men att visst kan verkligt viktiga personer (t ex kulturbärare få minnas något längre). Debatten startade i  upptäckten att få av dagens unga känner till Hasse och Tage. Vilket väl de flesta som är i vuxen ålder (50+?) gör?
Jag kunde inte hålla mig utan utvecklade ett resonemang enligt följande.

Nej, för mig är det inte rogivande att det mesta är glömt inom en-två generationer. Tvärtom. Varför? Tja jag är inte bara 70+, utan 80-. Och jag lärde mig i min ungdom att hjärnans kapacitet är närmast oändlig. Men jag har en tid märkt på andra, att nej de har svårt att komma ihåg det som de vetat, och svårt att ta in nytt. Men nu måste jag erkänna att jag är där själv...
Är inte konservativ, nej bevare mig väl, jag är en öppen liberal, som vill utveckling och framsteg, har alltid varit nyfiken. Vet att fp fanns före Per Ahlmark och Gunnar Helén. Att det fanns någon sosse före Olof Palme. Att Hilding Hagberg var kommunistledare i Sverige under 50-talet.
Men jag har upptäckt att allt nytt inte är framsteg och utveckling. Och att glömska och segare hjärna är deprimerande, det är en slags mental terror.
Varför får man inte komma ihåg det man en ggn lärt sig, och varför ses det som naturligt att unga (dvs 50-) inte har en aning om Hasse & Tages storhet, och just ingen vet vad Fridolf Rhudin var för en herre?
Jag skulle kunna dra hundratals fler exempel på nutidens glömska - om jag bara snabbt kom ihåg namnen. (Självironi)

Jag kommer faktiskt ihåg vad politiska ideologier stod för, och att det länge fanns partier med rättvisande kompasser.
Och jag har flera välfyllda bokhyllor, som också innehåller bortglömda poeter som Ferlin och Fröding. böcker av Ola Larsmo, och böcker om Karl Staaff och "Rasjön", t o m engelskspråkig historisk litteratur om FÖRSTA världskriget. Med mera. Samt mer än sprängfyllda hyllor med musik (bara få stenkakor, men mängder vinyl och cd, plus litteratur om musik. Om Bach och Sibelius. Att det fanns fina jazzmusiker före C Parker, T Monk och Albert Ayler, även om dessa också är fina jazzmusiker.  Och tidskrifter. Etcetera.
Är det fel att ha kunskaper om det som hände före 1970, (visserligen delvis bortglömda, eller gömda... ), så att jag/vi  kan granska och värdera det "nya", och slippa falla för nytt, som bara är inskränkt dumt?
Jag tycker faktiskt det är synd om dagens "unga" välutbildade, som ofta inte har någon kunskap om sådant som hände före det de föddes. Om upptäckten av Amerika, att det fanns tidiga kulturer i Afrika, inte bara Egypten. Om Romarriket. Om hur jorden utvecklats, klimatförändringar. 
Man behöver inte kunna allt, och kanske det är så att den mänskliga hjärnan trots allt har begränsad kapacitet. Kanske...  men bevisa det !

Trots allt vill jag nog tro att vi lever ett rikare liv (inte vad gäller pengar) om vi kan, och kommer ihåg, rätt mycket mer än bara det som hänt en mansålder tillbaka, i vår närmaste omgivning. Att vi inte sväljer fake news. 

Nyfikenhet är bra. Kan ge kunskaper av värde.

09 december 2022

Om kampen mot diskriminering och främlingsfientlighet - För Demokrati, Erika skrev om det.

 Jag är mycket stolt. Apropå en notis i dagens PT (8 dec 2022) om vad som hände för 25 år sedan. Min äldsta, nu vuxna, dotter Erika, vann då Diskrimineringsombudsmannens (DO) stora riksomfattande uppsatstävling på temat "Rasism och främlingsfientlighet", för högstadieelever. Hon vann som sagt, var bäst, inte bara i Piteå, utan i hela Sverige. Hon var sjuk den dag den skrevs, men kravlade sig iväg till skolan. Sen gick hon hem, och sa: Det gick inte så bra, pappa.

Men hon skrev bäst, vilket DO:s jury med Ingrid Segerstedt-Wiberg, konstaterade.
Prisutdelningen skedde på Slottet i Stockholm, med Drottning Silvia och kronprinsessan Viktoria, på kvällen ingick deltagande i Nobelbanketten, men då låg min dotter Erika Forsgren sjuk på hotellet.
Den tyngsta biten av priset var en resa till New York, med besök i Haarlem och en träff med FN:s generalsekreterare Kofi Annan.
På grund av sjukdom så dröjde det (minst) ett par år innan den resan kunde bli av.
Jag var - och är ännu efter 25 år - mycket stolt över denna min dotter prestation. Inte bara över skrivarpriset i sig, utan ännu mer över ämnet för uppsatsen, och att den kände antinazisten Torgny Segerstedts dotter Ingrid Segerstedt-Wiberg ingick i juryn som bedömde Erikas uppsats som bäst i Sverige! Den liberaal demokratin måste försvaras - och diskriminering och främlingsfientlighet försvaras!
Erik D. Forsgren, Christina Persson och 38 andra
8 kommentarer
Gilla
Kommentera
Dela