03 september 2008

Kommentar kring DN-debatt om FRA-lagen

Här lite kommentarer till just citerad DN-artikel av tretton forskare om FRA-lagen och massavlyssningen.
(Direktlänk till artikeln: http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=823492 )

De främsta argumenten för FRA-lagen och emot lagens kritiker verkar vara att lagen tvärtom skyddar integriteten, att inga svenskar kommer att drabbas, att lagen begränsar spaningen eftersom den idag är oreglerad (sic!), man spanar inte på individer utan på sökbegrepp, att FRA inte "säljer" (dvs inte byter eller vidarebefordrar) insamlad info till främmande makt, eller att de inte får göra så.
Det anförs också att FRA-lagens kritiker blandar ihop begreppen med FRA-PUL, den egna personuppgiftslag som gäller för FRA. Detta enligt tämligen likalydande kommentarer som härstammar från Allan Widman och Carl B Hamilton (båda fp), den senare dessutom medlem i den fp-avdelning som Mark Klamberg är ordförande i. Och den avdelningen är en av de nio fp-avdelningar i Stockholm som gemensamt går emot FRA-lagen!

Jag menar nog att DN-artikeln pulvriserar alla dessa argument, och fler därtill. Och självfallet måste man ta i beaktande FRA-PUL när man ser på FRA-lagen. De hänger ju ihop och därigenom får, som jag ser det, FRA-lagen de möjligheter som vi inte finner förenliga med personlig integritet. Att man säger sig använda sökbegrepp är ju en ordlek som döljer att i det finns persondata i sociogram. Det är inte omöjligt att FRA-PUL borde ses över också, men de värsta konsekvenserna verkar den lagen få i och med att FRA-lagen kommit till stånd.

Summan av kardemumma blir, med FRA-lagen, att integriteten inte skyddas som den borde, att i Sverige boende personer (och många utomlands också) som är helt oskyldiga kommer att kunna granskas genom de data som insamlas och som systematiseras i s.k. sociogram

FRA-anhängare menar också att det som vi vill utreda redan är utrett. Jasså, varför då all denna oro och varför kvarstår alla dessa frågetecken?

Om allt är solklart och jättebra med FRA-lagen, hur kan det komma sig att de inte lyckas övertyga oss om dess förträfflighet även beträffande integritetsskyddet?
Vi är ju inte emot vare sig försvar eller underrättelsetjänst, vilket ofta antyds av FRA-kramarna.
Det vi är emot är insamlande av data över oskyldiga personer mot vilka inga misstankar finns, enskilda eller hopfogade i s.k. sociogram och hur man än leker med orden för att dölja denna insamling. Vi vill bevara och skydda personlig integritet, liksom yttrande- och åsiktsfrihet.

2 kommentarer:

Lars-Erick Forsgren sa...

Hej Scaber_nestor - och Farmorgun. Era kommentarer verkar ha försvunnit i hanteringen (FRA?).
Dock, motargumenten har jag fått delvis direkt delvis indirekt via mail. Gissar att de nu sprids bland FRA-kramarna för fullt.

Jag har inte hunnit kolla, men de härstammar från Carl B Hamiltons hemsida/blogg.. kolla själva på riksdagen, ledamöter (fp), och hans namn.
Erfar nu att Mark bemöter dem också på bloggen.

Lars-Erick Forsgren sa...

http://www.folkpartiet.se/FPTemplates/ListPage____80685.aspx

Det är länken till Carl B Hamiltons "brev" där senare delen handlar om FRA.