25 september 2008

FRA. Ju fler integritetsskydd som behövs i en lag, desto större risk den rör sig i en gråzon!

Med anledning av de samtal som lär föras om FRA-lagen vill jag påminna om dessa avsnitt i Hans Lindblads skrivelse till fp´s FRA-grupp.

"Antag att regeringens avsikt är att FRA ska avlyssna fyra aktörer, ryska och vitryska statsledningarna, Opec och FN:s säkerhetsråd.
Det behövs en lag om detta ska göras, men för mig är det orimligt att lagstiftarna, alltså riksdagens ledamöter, inte ska informeras om vad lagen avses anvädas till.
Riksdagen är ansvarig för de lagar den stiftar, men det förutsätter att ledamöterna får all relevant information, för inte kan väl lagar fattas i blindo.
Det får inte vara så att en lag som införs för att också i nätet kunna kolla herr Putin med flera sedan används för att spana också mot Malmö FF eller journalistförbundet för att myndigheter menar att där finns folk man måste hålla uppsikt över.

Jag har pratat med Hasse Backman (fp-ledamot) om detta, och han säger att efter riksdagsbeslutet har såväl FRA (som ju överhuvud inte borde finnas med i opinionsbildningen efftersom myndigheten är jävig) lämnat information som inte redovisades i propositionen eller i riksdagsgrupperna före beslutet.

Det må kunna finnas information som inte anses böra delges allmänheten, men man kan inte i en demokrati vägra parlamentariker information.
Jag satt i många år i ett utskott som fick sekretessbelagt material, och jag hörde aldrig att någon beskyllde ledamöter för att ha varit ovarsamma med hemliga handligarna. Det fall rörande hemliga handlingar som senast var föremål för rättegång gällde inte en folkvald utan en general, alltså en tjänsteman.

Med parlamentariska utredningar går det att delge utredarna mer information än som sedan ges hela riksdagen. Och vissa uppgifter kan t ex utskottsledamöter själva säga att de inte vill ha. Men det måste vara ledamöterna, inte byråkrater, av avgör var gränserna går.

Ju fler integritetsskydd som inför kring en myndighet, desto mer talar för att den rör sig i gråzoner.

Om försvarsministern och andra säger att FRA-lagen bara används mot främmande makt, då behövs väl inga integritetsklausuler.

Om Putin och hans omgivning har så svagt skydd kring sin internettrafik att landets tänkbara attacker mot grannländer sprids över nätet så är det väl hans problem, inte Sveriges.

Om regeringen förklarade att lagen inte berör personer i Sverige, bortsett från Rysslands ambassadpersonal, så skulle knappast några i vårt land reagera negativt mot en sådan lag. Vad ryssarna säger är helt ointressant för vi vet att de i alla tider ägnat sig åt spioneri mot Sverige.

När regeringen understryker att det införts ett dussin ytterligare integritetsskyddande inslag så måste ju alla få intrycket att FRA ägnar sig verksamheter som är i sådana gråzoner att mängder av skydd behövs.
Man placerar inte ut mängder av livbojar där det inte finns något vatten.

Därmed har vi fått en paradox, ju fler integritetsskyddande tillägg som görs, desto mer bli intrycket att det handlar om en verksamhet med betydande risker."

Alltså, riv upp lagen, utred, gör om. Det går inte att lappa och laga på 18-juni-lagen!

4 kommentarer:

Anonym sa...

hur kan man lappa och laga friheten? Hur kan man klistra ihop en krossad integritet? Hur återställer man ett förtroende som blivit missbrukat under lång tid?

Om man bortser från alla de fakta som du beskriver och bara drar ner det till naken sanning står jag för detta...

En kontrollerad människa är inte fri att använda sin fulla potential.
När människan blir fördummad blir hon lättstyrd - är vi så dumma i Sverige idag, 2008?
Rip upp lagen.

Anonym sa...

ps. jag har länkat till din blogg från min - hoppas det är ok
Lolo

Lars-Erick Forsgren sa...

Visst, länka du.

Och instämmer helt i din frågor om frihet, förtroende etc.
Nu verkar det "klart" att de sex gett upp.
I och för sig kan jag förstå dem, det är tufft att gå emot partiledningen - och det är svårt att hålla huvudet klart. Men nu blir de inte bara svikare.
De råkar än värre ut än de som aldrig försökte.

Vilken fälla. Men hur restaurera demokratin? Helt utan parlamentariskt stöd!

Lars-Erick Forsgren sa...

Det måste vara fruktansvärda brister i denna lag, då så många säkerhetsspärrar och avgränsningar måste till.
Och ändå är det inte bra.
Huvva.