18 september 2008

FRA-troll, demokratiska brister med mera

Det är en sällsam upplevelse att se hur diverse "troll" och mullvadar uppträder med kommentarer på olika bloggar och uttalar stöd för FRA-lagen. Praktiskt taget alltid mer eller mindre anonymt. Dessutom oftast med argument så uppenbart bristfälliga för att inte säga rent felaktiga med medvetna "missuppfattningar" och rent vulgära ibland. Hur korkade tror de att svenska folket är?
Reinfeldts översittaraktiga beteende är bara en bekräftelse på detta. Vi har sett det refererat i teve, men även Johan Ingerö har insiderinfo om detta. Kolla länken: http://ingero.blogspot.com/2008/09/moderaterna-lider-av-irrationellt.html

Min reaktion blir: har FRA-kramarna så lite på fötterna att de måste agera på detta sätt?
Det gör saken faktiskt än mer skrämmande att en fråga, en lag drivs igenom med sådana tunna och enkla argument. Det visar på ytterligare en brist i vårt demokratiska system.

Det är skönt att veta att FRA-motståndet bland de tunga fp-instanser, som kan avgöra detta, är fortsatt starkt. Såväl Mark Klambergs egen fp-avdelning, med flera statsråd och riksdagsledamöter bland medlemmarna, som Stockholms partidistrikt (med ytterligare tunga namn - på båda sidor) står fast vid Nej till FRA-lagen.

Därmed har "de sex fp-kvinnorna" ett starkt stöd i fp-landet utanför riksdagshuset. Det bör vara skönt för dem att veta, liksom den ständigt växande anslutningen av tunga liberaler till fp-uppropet emot FRA. Ett nytt tungt namn på nej-listan är för övrigt Olle Wästberg, med bl a många år i riksdagen och partistyrelsen på sin meritlista.

Ännu en brist i det demokratiska systemet, som jag även påtalat, är i den ytterst begränsade mån som ledamöter "tillåts" tycka och tänka annorlunda än partiledningen, och även att då rösta efter samvete och ideologi, något som (enl Mark Klamberg) togs upp av Gabriel Romanus vid fp i Stockholms möte häromdagen i FRA-frågan. Än mera aktuellt blir detta mot bakgrund av de enskilda påtryckningssamtal som ledamöter utsätts för, liksom den kollektiva mobbning som verkar förekomma inom moderaterna.

Att kvitta ut ledamöter med åsikter som inte stämmer med partiledningens, genom att tvinga dem att sjukskriva sig är ju helt förkastligt! Dessutom brukar inte minst moderaterna kalla sådan sjukskrivning utan sjukdom som försäkringsfusk.
Framtvingat fusk, av de som säger sig bekämpa fusk!

Från en fd riksdagsledamot har jag dock fått synpunkten att det torde bli svårt att grundlagsfästa en hållbar regel som omöjliggör tvångsutkvittning. Partierna vill behålla makten över ledamöterna!

F.ö. måste givetvis remisstiden betr nya behandlingen av FRA-lagen förlängas avsevärt.

Och ett memento är att socialdemokraterna sannerligen inte är några integritetsivrare i vanliga fall. Se: http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Artikel.aspx%3Fstat%3D0%26ArticleID%3D2008%255c09%255c18%255c301367%26SectionId%3DEttan%26menusection%3DStartsidan%3BHuvudnyheter , en nyhetsartikel i Dagens Industri om hur de agerat betr samarbete med diktaturens Saudi-Arabien betr bl a signalspaning.
Vi får hoppas att s i FRA-frågan också håller loppet ut. Dvs om inte regeringen frångår sin självplågartaktik, ger sig och som eget initiativ river upp lagen.

Inga kommentarer: