07 september 2008

Handlingsplan för restaurerad demokrati!

Just nu är de flesta politiskt intresserade utanför rikdagen, väl därinne sitter de ju i en sörja av allehanda ärenden, fullt upptagna av frågan om signalspaning-FRA-lagen.

Men det finns ju många hot emot den liberala demokratin, sådan vi vill ha den.
Vad sägs om detta råutkast till handlingsplan?

1. Stoppa, dvs riv upp FRA-lagen.
Det måste bara gå. Tillräckligt mycket konstigt har framkommit om den. Det finns sex säkra anhängare till att riva upp lagen på Allianssidan. Jobbar vi på kommer det fler, som inser sakernas tillstånd. Nog om detta just här. - Men var medvetna om att det finns många vulgäruppfattningar som cirkulerar också, t ex att vi FRA-motståndare är emot både försvar och emot att kolla fienden. Eller att vi är anarkister. Eller att "det är bra att lyssna på buset". Men det är ju inte det som det gäller, FRA vill "lyssna" på oss alla, utan att det finns misstanke.

2. Värna såväl yttrandefrihet som integritetsfrågorna i andra ämnen som kommer upp i debatten, som ex-vis "Arbogafallet" där tingsrätten klantat till det och än mera pressen, som inte verkar kunna mycket om internet. Det är en intressant och svår avvägning mellan två demokratiska principer, men man behöver inte köra i diket för det!

3. Bevaka integritets- och andra demokratifrågor i EU-valet nästa år.
Låt inte kandidaterna komma undan, utan avkräv dem besked. Se till att de inser att det inte är i enlighet med yttrandefriheten och integriteten med förslag som detta med registrering av bloggare som blev aktuellt häromdagen. Men förhoppningsfullt dog tämligen genast.

4. Restaurera demokratin.
Det är det större projektet, men i konsekvens med de första punkterna. FRA-historien har avslöjat stora brister i hur dagens partier ser på sitt uppdrag, på sina partiprogram, på väljarna. Den klyfta som finns måste överbryggas, annars öppnar vi inte bara för politikerförakt och allmän apati. Riktigt fula krafter kan komma fram.
Makten kan inte få agera utan kontakt med och dialog med väljarna. Partistöd och valsystemen måste förändras så att det blir enklare att utkräva ansvar av partier och riksdagsledamöter.
Jag menar att de flesta (kanske alla) partier under senare år sprungit ifrån de ideologier som de en gång hade. Och som vi väljare nog i hög grad trott att de fortfarande haft! Därför efterlyser vi mindre av rå maktkamp och mera av ideologiska klargöranden!
Vi väljare ska vara minst lika otrogna mot partierna som de är mot sina program. Vi måste inse att vi inte får någon ändring om vi slaviskt följer gamla lojaliteter.
Att vara trogen sin egen ideologi kan mycket väl innebära att vi måste överge vårt gamla parti. Problemet är "bara" att hitta ett annat parti, som dels har en ideologi som liknar vår och dels som vi kan lita på.

Det avgörande är att vi väljare måste bli mera aktiva emellan valen. Annars hamnar politiken inom stängda dörrar för att handhas av en politisk nomenklatura som inte bryr sig om oss.
Demokratin är aldrig för en gång given, den måste ständigt skyddas och återvinnas!

Det handlar alltså om att vi inte får ge upp, att ständigt vara på alerten.

Vad säger du om detta?

2 kommentarer:

Anonym sa...

Mark Klamberg och Göran Pettersson ska debattera FRA-Lagen den 18 september.

Mark Klamberg sa...

Lars-Erick,
Väl skrivet!

Mark