14 augusti 2010

Vackra ord i fp-manifestet

Jag är för trött att skriva och tänka till djupare om fp:s valmanifest. En snabb koll ger dock en i stort positiv känsla. Speciellt inledningen om behovet av mera liberalism i Sverige.

Det är ett mångordigt manifest. Tyngdpunkten ligger på skola, ett traditionellt viktigt område för fp. Inte minst Jan Björklunds presentation och pressmeddelandet betonar skolan på ett sätt som känns övertungt. Det reella innehållet är både vin och vatten.

Vidare, ett av de avsnitt som känns mycket märkligt är om ett tryggt Sverige, Johan Pehrsons område... Här blandas bra och dåligt i en brygd som känns odrickbar som summa. Jag hinner här inte ge exempel, läs själv.

Det finns också ett litet avsnitt om integritet.
"• Lagstiftaren ska tänka efter – före. Inför krav på obligatorisk förhandsgranskning av
effekten för den personliga integriteten av nya lagförslag.
• Sverige behöver en författningsdomstol. En författningsdomstol bör införas för att
stärka skyddet för den svenska grundlagen.
• Starkare myndighetsskydd för integritet. Ersätt Datainspektionen med en bredare
Integritetsinspektion, och inrätta en europeisk dataskyddsmyndighet i EU.
• Nej till allmänt DNA-register. Lagring av människors genetiska information är ett
stort ingrepp i den personliga integriteten. Nyttan för brottsbekämpningen väger inte
upp intrånget i enskildas privatliv."


Det låter ju ganska bra, om än lite tunt. Dock får jag intrycket att det i fp finns något slags skamkänsla över att ha släppt fram FRA-lagen, och även att de interna integritetsvännerna kunna ta ett steg framåt.

Mina huvudinvändningar, efter en mycket snabb genomläsning, är dock att betr integriteten så saknar jag direkta ställningtagandena emot FRA-lagen och hoten om datalagringsdirektiv med mera.
Den andra generella invändningen är fp´s faktiska ställningstaganden under senare år, vilket motsäger trovärdigheten i manifestet. Liksom att fp ingår i en allians med partier som knappast kan kallas vare sig liberala eller integritetsvärnande. Inte i praktiken alltså.

Det är möjligt att en lusläsning ger ett någorlunda intryck i vissa frågor, på gott och ont. Men, som sagt, de senaste dryga halvdussinet års fp-historia är det som sänker manifestet. Hur ska jag, och någon annan, tro att det i sina bättre avsnitt kommer att bli fp-politik?
Tyvärr visar närhistorien att det i regeringsställning mest är de sämre avsnitten som präglat fp.

Inga kommentarer: