13 augusti 2010

Johan Pehrson på gång - igen. Uppdat.

Inför ungdomsdomstolar, föreslår folkpartiet, dvs Johan Batong Pehrson enl radioinslag, SvD, DN och Expressen. Det verkar ju som att Johan Batong tagit monopol på folkpartiets politik vad gäller kriminalpolitik, polis och rättsfrågor. Jag har svårt att tänka mig att hela fp:s riksdagsgrupp står bakom förslaget. Om så vore, är det ett tecken på liberalismens förfall inom fp.

Varje gång ett mål blir liggande för länge riskerar oskyldiga att dömas och skyldiga gå fria, säger Johan Pehrson, som menar att unga som begår brott måste få tydligare signaler från rättsväsendet.

Jaha ja, varför särbehandling av unga? Dessa risker finns väl för alla! Att speciellt peka ut unga ger märkliga signaler från signalpolitikern nummer ett. Jag hörde i radion att Johan Pehrson inte tänkt sig att förslaget ska kosta något extra. Det betyder att resurser tas från brott som begåtts av äldre. Hur kan man så säkert veta att det är just en ungdom som begått brottet? OK, misstanke kan finnas, men före dom är ju var och en oskyldig. I vart fall i ett rättssamhälle.

Jag menar att de uttalade motiven till förslaget är suddiga och ytterst tveksamma. Ogenomtänkta, eller så ligger andra motiv bakom.

Inga mer pengar, då kan det inte bli t ex yngre domare, inte yngre nämndemän. Dvs inga nya resurser för att få domstolar med närmare kontakt med ungdomarnas värld och situation. Däremot risk för förseningar för andra och specialisering som innebär långa resor för de inblandade.

Är det inte längre meningen med samma lagar för alla längre, speciallagar för unga kanske? Med strängare straff? Det är de vibbar man får när förslag kommer från Johan Batong. Vill fp ha en bättre efterlevnad av lagarna bland unga, genom att särbehandla dem, hur ska det gå till? Genom att förlänga handläggningstiderna för äldre brottsmisstänkta? Hur vore det att tänka till i vilken mån det finns lagar som inte står i samklang med det allmänna rättsmedvetandet? Genom brottsförebyggande åtgärder i st f att ge intryck av att särskilt klämma åt unga!??

Johan Pehrsons och fp:s förslag ger känslan av att de vill peka ut unga som brottslingar och att de ska klämmas åt hårdare. Och jag misstänker att det faktiskt är det intryck de vill ge också. Att de friar till en äldre, välmående medelklass rädsla för att ungdomar, under att ge sken av att "hjälpa" unga brottslingar.
Även om de inte säger det rent ut.

Faktisk brottslighet ska bekämpas. Men att peka ut och ge intryck av att vilja klämma åt en speciell medborgargrupp, det luktar illa. Det är röstfiske i grumliga vatten. Det är inte rättssäkert!

Uppdatering. Ser nu att fp även föreslår enFörfattningsdomstol. Det däremot ser jag positivt på. Dvs om inte Johan Pehrson utformar reglerna för den...

3 kommentarer:

Michael Gajditza sa...

Jag tycker alla dessa åtgärder entydigt pekar i riktning mot en sänkning av straffmyndighetsåldern. Där har du nog batongens mål och steg för steg tycks han tillåtas att föra oss dit. Jag vill ha ett liberalt parti att rösta på!!

pop sa...

Ja vad säger man. Plakatpolitik...

-Hur ska vi framstå som det parti som tar tag i ungdomsbrottsligheten?

-Jag vet, vi föreslår ungdomsdomstolar!

Längre var nog inte analysen.

Lars-Erick Forsgren sa...

> Michael och Pop.
Kan bara instämma!