03 augusti 2010

Kortis om pp:s valplattform

Jag har haft annat för mig så jag har inte hunnit läsa pp:s valmanifest/valplattform. Det ska jag nog försöka göra senare. Nyheten fick pliktskyldigt utrymme i SR, SVT, SvD och DN mm. Till vissa delar verkar presentationen varit ganska neutral, men det har även förkommit hårddragna rubriker och slutsatser... Ofta framgår ändå att det pp fokuserar på är integritet, kultur, kunskap.

De bloggarkommentarer jag tagit del av visar att piratpartister är övervägande positiva, men att det också finnns en del invändningar, t ex mot bristande förankring. Andra bloggar har mera spridda åsikter.

Vad säger då detta? Ja, för mig förefaller det som att pp:s huvudprinciper står i centrum även i valplattformen. Den önskade utvidgningen av intresseområdet verkar ha uteblivit. I vart fall enl gammelmedia. Däremot är det för långt, för detaljerat. Någonstans läste jag att det är på 27 sidor!
En valplattform ska vara ganska kort! Slå fast de viktiga principerna och eventuella sakfrågor som partiet vill arbeta för den kommande valperioden.

Att gå in i detaljer, som vilka straffsatser som skall drabba de som bryter emot de lagändringar som piratpartiet vill driva igenom. Det är onödigt. Och ger motståndarna chansen att komma bort från det viktiga - principerna.

Naturligtvis är det bra om partiet, gärna efter en grundligare förankring, har en tämligen konkret bild av hur det ska gå för att förverkliga sina förslag. Detaljerna kan sparas till debatterna och den fortsatta fördjupningen som kan ske i valrörelsen.

Vi får se om jag kan revidera dessa slutsatser när jag läst igenom manifestet.

Inga kommentarer: