10 augusti 2010

Varför är "barnporrdebatten" så märklig?

Egentligen är det väl inte om barnporr som debatten handlar. Eller?

Till en del handlar den om hur ett ungt parti med en oslipad partiledare tillät utfrågare att gå ifrån sakfrågan om integritet. Och hur politiska motståndare tacksamt hugger vilt mot nykomlingen - med mer eller mindre (oftast mindre) renhåriga argument. Självfallet har det uppmuntrat den växande gruppen moralhysteriker att vräka ur sig sin osmälta och förvirrade tankar, som en del av dem inte inser hotar vårt demokratiska samhälle. Men med ord som barnets bästa och barnporr anser man sig kunna driva igenom vilka konstigheter som helst. Och lyckas också, tyvärr. Se bara på Beatrice Asks (m) och Johan Batong Pehrsons (fp) framfart.

Ingen normal och vettig människa kan finna något nöje eller mening med barnporr. Och givetvis vill inte piratpartiet, trots fällda krokodiltårar från politiska motståndare, legalisera barnporr.

Nå, med personer som antingen kopplar bort sin hjärna eller använder frågan för andra syften, som partiegoistiska skäl och/eller för att nedmontera demokratin, går knappast att argumentera på ett vettigt sätt. Däremot så kan man försöka reda ut vad saken gäller, vilka problem som finns, vilka definitioner som måste göras och hur man måste problematisera dem för att kunna föra en diskussion med de som fortfarande tänker.

Jag har bara tid och plats att ge ett exempel, men se även länkar ovan! Det är Sagor från livbåten, som i vanlig ordning gör en grundlig analys. Efter en avspark i vad Rick kan ha sagt och menat så kommer de in på sakfrågan:

"Det är glasklart att sexuella övergrepp (och för den delen övergrepp överlag) mot verkliga barn skall vara olagligt. Det är lika glasklart att dokumentation av sådana övergrepp till exempel i form av fotografier, filmer och ljudupptagningar även de skall vara olagliga. Det är egentligen inte så mycket att diskutera. Så har det varit ända sedan början av åttiotalet, så det är knappast speciellt kontroversiellt.
Kvar står frågan av vem som i lagens mening skall räknas som barn, vad som är pornografi, vad som i lagens mening skall räknas som övergrepp och problematiken kring förbud mot alla former av innehav?Det är lätt att säga allt, allt, allt, men då missar man en rad problem och får en rad oväntade konsekvenser. Man kan till och med förstöra människors liv eller göra folk till brottslingar utan att de själva någonsin haft syftet att förgripa sig på barn vare sig direkt eller indirekt."


Därefter följer en presentation och genomgång av problem. 1) Vem är barn?
2) Vad är porr? 3) Vad är ett övergrepp? 3b) Offerlösa brott 4) Innehav och preskribtion
Läs den nödvändiga problematiseringen.
Sedan konstaterar livbåten att:
"Hur man än vänder sig har man ändan bak
Idealet är naturligtvis att skyddet för den som är hjälplös inte har några besvärande hål i sig, samtidigt som friheten för den som är förmögen att förvalta den inte är kringskuren. I realiteten är det en balans mellan att hindra några från att förvalta sin sexualitet för att skydda andra, eller att acceptera att man inte kan skydda mot allt om man inte samtidigt vill förtrycka ungdomars sexualitet.
När vi pratar om moralism i dessa sammanhang, så pekar vi på att de som stiftar lagarna helt tappat koncepterna ifråga om balansgången och endast tänker skydd på fullständig bekostnad av friheten. Vi kallar det moralism, eftersom vi tycker oss se att det bottnar i en fientlighet mot tonåringars sexualitet och sexuella frihet. Det framstår helt enkelt inte som viktigt för dessa beslutsfattare och lobbyister att tonåringar själva får förvalta sin sexualitet och fatta sina egna beslut. Handlingar som borde få vara en naturlig del av den sena uppväxten brännmärks direkt och indirekt av en vuxengeneration som blivit lomhörd inför ungdomarnas verklighet.
Det enda rimliga är att de som är barn i lagens mening verkligen är barn i realiteten. Ur sexuell synvinkel handlar det då om att sätta gränsen vid någon form av fysisk och mental miniminivå utvecklingsmässigt. Det rimligaste är den första delen av den nuvarande definitionen där man sätter puberteten som gräns.
Det enda rimliga är att det som är brottsligt är det på grund av att det finns ett offer. Det är absurt att vi har offerlösa brott som riktar sig mot människors fantasier och därför endast borde angå dessa människor och eventuellt deras närmaste."

Och:
"Faktum är att den trend vi ser i Sverige och för övrigt i hela Europa riskerar att vara kontraproduktiv. Vi döljer de lagar som verkligen behövs för att skydda våra barn mot övergrepp bakom en hel massa dravel som är mer eller mindre problematisk. Vad händer när folk börjar fatta att deras serier och ungdomsbilder omfattas av barnpornografilagen? Hur länge dröjer det innan man får en backlash? Vad händer när föräldrar inser att deras barns fullständigt normala beteende riskerar stämpla dem som sexbrottslingar någon dag? Det riskerar att bli som med hunden och köttbiten: den som gapar efter mycket…"

Jag stannar i citaten där, men uppmanar att läsa hela texten.

I övrigt vill ge ett tips om mer eller mindre lyckade parodier på valaffischer på valaffisch.se/wordpress. En del är bra, en del är kusliga, andra mindre lyckade.

Inga kommentarer: