17 augusti 2010

Sabuni trampar fel

Så har integrationsminister Nyamko Sabuni (fp) trampat fel. Hon också. Detta enl en kort DN-artikel med anledning av att hon skrivit en bok.
Läser man bara rubrik och ingress blir man onekligen upprörd, här ska invandrarna och speciellt då kvinnorna klämmas åt. Det är intrycket man får.

Något dämpas upprördheten längre ner i artikeln. Förslaget om förkortad föräldraledighet gäller inte nyfödda barn, utan de som är flera år gamla när de kommer till Sverige! Det verkar faktiskt rimligt. Föräldraledigheten är ju avsedd att göra det möjligt för föräldrarna att vara med barnen när de är små, från det de är nyfödda och i princip upp till det de börjar grundskolan. Inte från det barnen är 4-5 år! En viss reducering, t ex utifrån hur hur föräldrar normalt sett tar ut föräldradagarna, är rimlig.

Däremot är jag helt negativ emot hennes propåer att skapa en låglönemarknad för (lågutbildade) invandrare. Visst är det riktigt att den stora klyftan är mellan de som har och de som inte har jobb. Men att "skapa" en ny låglönemarknad, nej tack. Dessutom finns den redan, tyvärr. Och den omfattar även välutbildade invandrare.

Så, där har Sabuni trampat helt fel. Om nu DN beskriver hennes förslag riktigt.

2 kommentarer:

Michael Gajditza sa...

Instämmer här också och som jag skrev i min blogg, vi behöver ett nytt folkparti.

Lars-Erick Forsgren sa...

Ja, saknaden känns stor och djup. Det är en olycka att folk som Jan Björklund och Johan Perhson fått en så stark ställning i fp. Dessutom så verkar det som att denna grupp liberalismens dödgrävare främst har sin hemvist i storstäderna.

På många håll runt om på mindre orter lever ändå de socialliberala idealen kvar och man är bekymrade över rikspolitiken. Men man har inget inflytande över partiets ledning. Blir det ingen snabb ändring så kommer partiet att tvina bort.