02 augusti 2010

Allvarligt brott = ingen rätttegång.

Davit Isaak har snart suttit hela nio år i fängsligt förvar i Eritrea. Svensk medborgare - och eritreansk dito. Suttit i bedrövligt fängelse, som kraftigt äventyrar hans hälsa. Och detta utan ens att ställts inför domstolsrättegång!

Nio år i fängelse utan rättegång! Höjden av brott emot alla principer om rättssäkerhet.

AB har ställt frågor om detta till den ansvariga, eritreanska regeringen. En fråga och ett svar är detta:
"Enligt internationell lag är ni skyldiga att ställa Dawit och de andra anklagade inför rätta. Varför gör ni inte det?
– Det var ett medvetet beslut av regeringen att inte ha rättegång i detta fall. Alla som är anklagade för ett brott får sin rättegång i domstol i Eritrea. Men detta är ett särskilt fall på grund av brottets allvarliga karaktär. "


Riktigt vad detta brott skulle vara framgår inte klart av artikeln. Uppenbart, sedan länge, är att Davit Isaak arbetat för demokrati och mänskliga rättigheter i Eritrea, något som inte Eritreas regim tolererar.

Nå, hur det än är med det ev "brottets" beskaffenhet, så borde det, om det anses så allvarligt, föranleda till en offentlig rättegång. Min uppfattning är att allvarliga brottslingar ska ställas inför domstol. I annat fall föreligger inget brott och ingen brottsling.

Jag vill mena att det faktum att Eritreas regim inte ställer honom inför rätta, det visar att han inte begått något brott som strider emot några som helst rättsliga principer. Och att Eritreas regim är medvetna om detta.

Regimen vågar inte ens ordna en skenrättegång! Ynkligt!

Eritrea förtjänar verkligen att stå i skamvrån.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Att DI sitter i fängelse utan rättegång är givetvis helt fel.
Samtidigt så tycker jag att man måste se på hans eget ansvar för den uppkomna situationen.
Han visste vad han gav sig in på
och lämnade sin familj med sitt
eritrianska pass i fickan och for
till Eritrea. Väl medveten om att det kunde gå åt skogen.

Lars-Erick Forsgren sa...

Visst kan man se det så. MEN, det gör ju inte regimens agerande mera försvarbart.
Och - om man sitter rädd hemma och inte vågar kämpa för demokratiska värdet, då får ju förtryckarna som de vill.

Och - hur skulle världen då se ut? Det är rätt att kämpa för demokrati och mänskliga rättigheter. I Sverige och i Eritrea. På var plats i världen där demokratin hotas.
För demokrati hotas ofta av lagar som förtryckarna stiftar.
Men i Eritrea bryr man sig inte ens om en snygg fasad.

pop sa...

Jag måste nog i stort hålla med Bo Grahn. Isaak sitter inte fängslad som svensk medborgare utan som eritrian, han reste in i landet på eritrianska papper och inte svenska. Därmed kan inte, och bör inte, den svenska staten göra något som jag ser det. Detta fall visar med andra ord utmärkt på det idiotiska i att tillåta dubbla medborgarskap! Denna reform var en stor olycka.

Oaktat detta så är det ju fullständigt horribelt att han hålls fängslad utan rättegång, men detta är en "intern angelägenhet" som det så fint heter. Privatpersoner och media är naturligtvis fria att protestera mot detta precis som vi / de kan protestera mot att dissidenter sitter fängslade t.ex. i Burma och på Kuba. Men han ska kallas eritriansk dissident och inte "svensk journalist" som är legio i pressen.

Den bisarra motiveringen till den uteblivna rättegången tar dock priset! Man vet ju inte om man ska skratta eller gråta så jag skrattar...

Lars-Erick Forsgren sa...

Pop. Dubbelt medb-skap kan vi kanske diskutera en annan ggn.
Men, de facto är Davit även svensk medborgare. Och Sverige har all rätt och skyldighet att agera för honom. Inte minst för att kräva rättegång.
Det är ingen intern fråga om en brottsanklagad av denna art ska sitta fängslad utan rättegång!
Det är en fråga betr mänskliga rättigheter, Anser jag.