09 augusti 2010

Osynlig opposition... ger pp en chans till?

Hörde en kommentar att förra veckan var helt regeringens. Oppositionen var helt osynlig i media. Bara regeringspartiers utspel märktes.

Av det drar jag slutsatsen att medias kommentatorer anser att t ex piratpartiets valmanifest och därpå följande diskussion var en icke-händelse. Med tanke på hur den diskussionen gick, kanske piratpartiet ska vara tacksamma.
Och kommentaren speglar att piratpartiets bekymmer i stort sett "bara" var interna, inte nådde ut till några större väljarskaror.

Det skulle ge piratpartiet tid att slicka såren och att skärpa och förtydliga sina ställningstaganden. Samt att förhoppningsvis komma tillbaka snabbt, med friska krafter och friskt mod. Med argument som inte behöver misstolkas - och så att fokus blir på kärnfrågorna: integritet, rättssäkerhet etc, dvs kampen emot övervakningssamhället och för medborgerliga rättigheter.

Inga kommentarer: