31 juli 2010

Är tiggeri brottsligt? ... för romer?

Mitt inlägg om "snälla svenskar etc" (se nedan) handlade om tre saker. Om papperslösas rätt till vård, om utvisning av romer, som polisen anser tigger, och om rättssäkerheten - mera generellt.

Denna text har föranlett ovanligt många besökande och av kommentarerna att döma är det mina få rader om romer, som lockat till läsning. Tydligt är att även om de flesta (gissar jag) inte vill anse sig som rasister, så finns många fördomar om just romer. Flera av de som är tveksamma till romerna som grupp försöker sig dock på ganska sansade resonemang.

Jag vill påpeka att mina rader ville lyfta fram min åsikt att det är fel att generalisera och till varje pris dela in folk i grupper, att sätta etiketter som samtidigt blåser under fördomar. Jag menar att alla skulle må bättre av att vi ser den enskilda människan, ser individen. På gott och ont.

"Lustigt" är också att det senaste dygnets anstormning av besökare inte gett minsta utslag betr länkningar enl Politometern...

Intressant är också att en del kommentatorer anser att tiggeri är brottsligt. I vart fall om tiggaren är rom... Och om nu polisen anser detsamma, hur är det då med rättssäkerheten? Jag vet inte, men skulle anse det som troligt att tiggeri inte är brottsligt!

Att man ibland kan känna obehag att se folk tigga, är en annan sak. Än värre är ju att det faktiskt ofta finns orsaker till tiggeri. Orsaker, som vi borde arbeta bort. Att göra det är förstås en politiskt laddad fråga, vilket bloggaren Svensson skriver om. Att det inte är en rimlig försörjning, det kan man tycka. Men att förbjuda det - eller att utvisa folk för det - det är inte rimligt det heller! Trots vad Tobias Billström uttalar i DN.

Inga kommentarer: