23 september 2010

Gör om valsystemet i grunden!

De senaste dagarna har visat en mängd brister i valsystemet. Det är tekniska brister men också principiella ofullkomligheter. Det framgår i de flesta dagstidningar, t ex DN, AB, Expressen, SvD. Mot den bakgrunden vill jag komma med förslag till förbättringar.

* En av de förutsättningar som jag då lägger in är att ett nytt system ska innebära ett konsekvent personval.

* Alla kandidater förtecknas på en gemensam valsedel, som är vanligt i många andra länder.
Väljaren har att kryssa en kandidat. Valsedel utan kryss betraktas som blank.

(Självfallet kan man tänka sig en variant där väljaren rangordnar ett antal kandidater, säg 3-5 st. De kan då tillhöra olika partier. Kanske lite ovant till en början, men värt att tänka på.)

* Inga krav på att en kandidat ska uppnå en viss procent kryss. De kandidater som har flest kryss väljs in i ordningen efter uppnådda kryss i valkretsen. Någon prioritering av vissa kandidater från partierna skall inte förekomma på valsedeln, de listas lämpligen i alfabetisk ordning. Därtill skall ev partibeteckning och några andra identifikationsuppgifter anges.

* Självfallet behövs då inte heller någon spärr för att ett parti skall få vara med i fördelningen av mandat. Valet gäller vilka kandidater som får flest röster, inte partier.

* Det bör inte vara ett ovillkorligt krav att en kandidat skall tillhöra ett parti, däremot måste då något slags andra regler av praktiskt slag tillkomma för att kandidater skall uppföras på valsedeln. (Kom gärna med förslag hur det skulle kunna se ut.)

* En del valkretsar bör vara mindre än idag, säg ett maximalt antal mandat på 10-12, möjligen något lägre. Detta för att det skall finnas en möjlighet att känna till kandidaterna.

* Eventuellt kan man tänka sig något slags "utjämningsmandat" för kandidater som vill ställa upp i hela landet, men som inte kommer in en av valkretsarna.

* OBServera att systemet utgår från den enskilda kandidaten och väljarens möjlighet att välja den kandidat som han/hon gillar mest. Inte efter partiernas önskemål om likformade riksdagsledamöter som följer partipiskan. Givetvis finns det ändå inget som hindrar att såväl kandidater som invalda ledamöter formar sig i partier efter ideologisk tillhörighet.

* Det är möjligt att en mindre stark partidisciplin skulle försvåra regeringsbildande. Samtidigt ger det en fördel till den regeringsbildare som visar sig kunna skapa tillräckligt samförstånd med tillräckligt många för en politik med bred anslutning.

Se detta som en grov skiss.

Utöver vad som ovan sagts ser jag fördelar med att det blir färre underkända röster och mindre trassel med felpaketerade valsedlar etc.
Det uppstår inga problem med hur olika partiers valsedlar placeras i vallokalerna, alla står ju på samma valsedel.
Andra fördelar är lägre tryck- o papperskostnader och distributionskostnader, det blir mindre arbete för partierna med valsedelsspridning, mindre och nya partier diskrimineras inte.
Partier och kandidater kan koncentrera sig på att presentera vad de vill, förslag och ideologi och på kandidaternas profiler och eventuella skillnader.

Vad sägs?

11 kommentarer:

Jens O. sa...

Det ser absolut ut som ett lockande system, men kommer sannolikt inte att tilltala partierna som det fungerar idag. De vill inte ha förändring, när listorna står utanför partitoppens vilja att påverka sina listor och vilka som står som topplistade eller inte är listade.

Lars-Erick Forsgren sa...

Precis. Partierna är kalla. Men borde vara bra för väljarna! Blir dessutom billigare.
Dessutom kan man minska partistödet och ev hitta ett system för att kanalisera en del av den besparingen till kandidaterna!

Gun Svensson sa...

Gillar ditt engagemang, men tvivlar på att de etablerade partierna skulle vara beredda att släppa sin kontroll över det nuvarande systemet. Hur många väljare vet att partierna låser sina listor så att personröster på de kandidater som ligger under partistrecket inte har en chans?

Johan Lundgren sa...

Fast då kommer det väl att bli en möjlighet till skev representation om väljarna föredrar vissa kandidater väldigt mycket?

Tänk dig att det finns en valkrets där hälften av väljarna röstar på FP-kandidater och hälften på V-kandidater. Sex kandidater från vardera parti ställer upp och det finns tio mandat. FP-kandidaterna blir kryssade olika mycket enligt en linjärt ökande trappstegsfunktion, medan alla V-kandidaterna får exakt lika många kryss var. Det leder till att bara fyra av FP:s kandidater kommer in men hela sex av V:s.

Detta har då hänt för att de populäraste FP-kandidaterna sög upp röster de inte behövde. Kan det lösas med utjämningsmandat? Eller är det väljarna ansvar att sprida ut sina röster? Det känns som att man introducerar ett hyfsat stort slumpmoment i det hela.

Lars-Erick Forsgren sa...

FarmorG. Nä, jag tror inte att de etablerade partierna är beredda att tappa kontrollen... utan jag resonerar om vad som borde vara bättre för väljarna och demokratin.

Realismen beror på i vilken mån man kan väcka väljarnas medvetande om det galna i dagens situation.

Lars-Erick Forsgren sa...

Johan L.
Du målar upp ett intressant utfall. Dock tror jag inte det är speciellt troligt att ett partis väljare kommer fram till exakt samma värdering av sina kandidater! Det skulle innebära en hård centralstyrning inte bara av medlemmar utan även av väljarna. Förhoppningsvis har vi även i fortsättningen ett system med flera partier, vilket ytterligare minskar risken för sådana utfall som du räknar på.

I och för sig kan man också lägga in ett krav att väljaren rangordnar ett antal kandidater, då minskar den teoretiska risken ännu mer.

Dessutom, du missar en poäng. Jag vill med detta system stimulera till personval - inte partival!

Alla val har slumpmoment i sig. Väljarna är oberäkneliga, och tur är väl det!

Johan Lundgren sa...

Dock kommer det uppstå situationer där populära kandidater får många fler röster än de behöver, vilket därmed missgynnar alla kandidater med likartade värderingar då dessa förlorar en massa potentiella röster i onödan. Eftersom den typen av situation inte är fördelaktig för deras ideologis makt i samhället så kommer kandidaterna behöva samarbeta för att uppmana och vägleda väljarna att taktikrösta.

Jag tycker att det verkar onödigt krångligt och riskerar att leda till att alltför många röster slösas bort på kandidater som aldrig når eller redan har nått representation. En metod att undvika det skulle kunna vara att behålla de partispecifika valsedlarna men inom varje partis lista låta personkryssning vara enda rangordningen och diska alla okryssade sedlar.

Lars-Erick Forsgren sa...

Johan L. ... många fler röster än de behöver. Tja, det beror väl på hur man ser det. Du lägger en större vikt vid partiet än vad jag gör. Och, visst, det du skissar kan inträffa, om än mindre troligt. Så då får man fundera ut hur allvarligt det är och i så fall hur det ska pareras. Jag har inte direkt kollat den aspekten, med det måste finnas erfarenheter fr andra länder.
Har man partispecifika valsedlar så försvinner möjligheten att, vid rangordning, välja kandidater fr olika parti.
Och då överbetonas åter partiet före personröstandet!
Ngt mindre valkretsar kan minska "spillröster", kanske. Likaså utjämningsmandat, om man tänker till hur det ska konstrueras.

Johan Lundgren sa...

Ett sätt att komma undan problemet med ojämn fördelning skulle vara att skippa den jämna mandatfördelningen mellan kandidaterna och helt enkelt låta varje röst ge ett mandat vardera. Då skulle riksdagsmännen få exakt så stor röstvikt vid omröstningar som de fick andel av rösterna vid riksdagsvalet. Med modern datateknik bör det inte vara så svårt för riksdagsmännen att beräkna varandras relativa vikt och därmed kunna utarbeta olika majoriteter. En nackdel skulle vara att utskottsarbetet skulle kunna bli lite vridet.

Jan Rejdnell sa...

Få frågor som är regionala har betydelse för väljarna i Riksdagsvalet. Men det är svårt men att kampanja i hela landet för en politiker. Vi kan inte ha enbart rikspolitiker.
Avskaffa listordningen på partiernas valsedlar. Gör fler utjämningsmandat.
Kräv att den som röstar är tvungen att sätta ett kryss på valsedeln för att den skall vara gällande.

Christoffer Willenfort sa...

problemet med "överrästning löses enkelt i systemet "single transferable vote" som man hittar här : http://en.wikipedia.org/wiki/Single_transferable_vote

Man tar helt enkelt de röster som är över "tröskeln" för ett mandat och ger vidare de till nästa kandidat i listorna. På så sätt så kommer maximalt antal röster "räknas"

I johans exempek skulle "överrösterna" från de populäraste FP kandidaterna ramla vidare till sina andraval (som man kan anta är andra FP kandidater) och det skulle bli 5-5 istället för 6-4