06 januari 2020

Nytt år, 2020 - ett årsskifte med återblickar.

Så har det gått en bit in på det nya året, 2020. En inte helt lyckosam början när man ser sig om i världen. Och i den nära världen har tiden ägnats åt div bekymmer, men också åt återblickar, av skilda karaktärer.

Lyssnar just nu på en CD med Kurt Järnbergs Big Band. Haft CDn något år, men den är inspelad under åren runt 1970. Kurt Järnberg hade ett mycket fint storband i svensk toppklass, baserat i Gävle, med musiker från runt om i länet, några av dem hade anknytning till musikskolan i Söderhamn, som jag hade en viss "övervakande hand" över då (som skoladministratör över det mesta), och jag ordnade då också konserter med Kurts storband (ibland kallat TBV-storband) bl a i folkbiblioteket i Ljusne. Självklart ger mig denna CD goda vibrationer och minnen av musik som då och där spelades. Fina musiker som Thomas Jutterström p, Leif Halldén tp, Anders Lindskog ts och förstås Kurt J själv på både tp och tb.

Mellandagarna och dagarna kring nyåret har i rätt hög grad ägnats åt något helt annat än storbandsjazz, som Hasse & Tage, inte så mycket av de teve-program som sändes (av rätt skiftande karaktär), utan fastmer av långfilmer (i TV) som Att angöra en brygga och Äppelkriget. Vilket också föranledde att vi tog fram en dubbel-cd med några av de finaste godbitarna med Hasse Alfredsson och Tage Danielson m fl…   (Ännu ospelade finns också några LP:n från den tid det begav sig.)  


En annan tidvis rätt bortglömd gigant, men med förnyad aktivitet och uppmärksammats, är Owe Törnqvist; Melodifestivalen härom året.. Hittade en stump på TV, en timme "Boogieman", och plockade fram en packe cd plus en DVD och en bok om/med Owe. Vilken härlig musiker, sångare, textförfattare med mera. Ordvitsande, intelligent humor, svängigt framförd med de främsta musikerna på de storsäljande skivorna på 50-60-talen. Jazzmusiker av absolut toppklass. Från folkligt skillingtrycksliknande burleskerier, via samtida schlagervarianter - med texter som skiljer sig positivt från de vanliga enklare, och med mera fart och variationer än det vanliga - och till bitande satirer och samtidskritik i humoristisk form över till finstämd lyrik, som också framförts av andra.
Några musikerexempel, bara för att antyda klassen: Arne Domnérus, Georg Riedel, Benny Baily, Bengt Hallberg, Allan Lundström och Arno Gullberg (dessa båda från Piteå),  Leppe Sundevall, Bjarne Nerem, Tommy Potter, Folke Göken Andersson, Joe Harris, Åke Persson, Ove Lind, Anders Burman, Bengt-Arne Wallin, Rune Gustafsson, Gunnar Svensson och hur många fler som helst.
Melodier: Anders & Brita, Rumba i Engelska parken, Titta, titta,  Josefsson, Korvblues, Albin & Pia, Dagny, Loppan, Ösa sand, Wilma, Varm-korv boogie, När min vän, Mister Kelly  (insjungen av  Monica Zetterlund och en massa andra).  Nog med exempel.

Återblickar att duga, det nämnda. Att njuta av, och som relief till nutiden.

Återblick av annat slag. Jag för ett år sedan (jan 2019)
i en annan del av världen. Vid en fiskestrand i den Filippinska södern. 

Boken om Piteås historia 400 år (1621-2021) då? Visst, jag fick den som julklapp. En tung volym, knappast lämpad att läsa i sängen. Men mycket intressant. Jag har bara hunnit läsa några inledande  kapitel, från förhistorien och just tiden runt när Piteå blev stad, placerad i Öjebyn. Plus skummat lite de senaste decennierna. Snabb kommentar: förhistorien och början ger en bred och djup bild av folket och olika viljor, åsikter, stridsfrågor etc. Däremot verkar de senaste decennierna vara en mera ensidig redovisning av dagens makthavare, dvs det socialdemokratiska partiet. Föga om opposition och åsikter utanför SAP. Det känns magert. Hoppas att bilden breddas, i vart fall när vi kommer till nittonhundratalets tidigare delar.