Därför blir vi undertecknade, av olika politisk uppfattning, upprörda och oroade av de oförsvarliga angrepp på det demokratiska samhället som skedde i Almedalen, när nynazister (under beteckningen NMR) inte bara demonstrerade utan faktiskt terroriserade, skrämde, skadade folk och störde politiska och andra möten.
    Alla har rätt att tycka vad de vill. Men ingen har rätt att skrämma och med våld störa de som tycker annorlunda och inte gillar våld och förföljelse. Vi har väl alla sett bilder, videosnuttar och reportage som visar hur demokratins dödgrävare bar sig åt, hur de som försökt diskutera med dessa nynazister hånats och trakasserats, tystats etcetera. De svarar inte på frågor, de ”bara” vill skrämma och hota.
De goda krafterna måste nu mobilisera sig så inte historien återupprepas. Att denna typ av demonstrationer tillåts är märkligt, anser vi. Det har gått för långt. Om det behövs måste lagstiftningen skärpas, så att även våldsbenägna grupper stoppas innan de kan vålla skada och skrämma folk till tystnad.
     Att bara sitta still i båten och inget göra, är att legitimera deras vidriga människosyn.
    Det är ju just sånt som NMR och liknande står för, som gjort att människor tvingas fly för sina liv, nu som tidigare.
    Vi vet att denna typ av våldsbenägna grupper också har för avsikt att störa de allmänna och fria val som vi värnar om. Terrororganisationer som är öppna med sitt hat mot minoriteter använder våld som en del i deras strävan att avskaffa demokratin. Det får inte ske.
Mats Johansson, Hortlax
Lars-Erick Forsgren, Öjebyn"
--------------