07 september 2010

Varför har vi inte 100% valdeltagande?

Vill vidarebefordra några tankar med anledning av en Facebookdebatt plus en Expressenledare.

I och för sig ser jag det positivt med ett högt valdeltagande. Men därför ska inte folk fösas till valurnorna (som ofta är plywoodboxar) med alla medel.
I vart fall tidigare förekom det att valförrättare noterade (i minnet el vid sidan om) vilka som inte röstat och meddelade sina partiarbetare så att de kunde stöta på - och kanske till och med hämta väljaren till vallokalen, men "rätt" valsedlar försedd.
Det var ett högst diskutabelt handlande.

Antalet som är verkligt slöa är nog låg. Många av dessa är i så fall så dåligt insatta att deras deltagande skulle kunna leda till än märkligare valresutat än dagens.
Det intressanta är att det i övrigt finns många och legitima skäl att avstå! Ibland komplicerade skäl.

Många avstår nog från att rösta i kommunal- och landstingsval då de inte ser några skillnader mellan partierna, eller inte vet alls vad de står för.
Andra hittar öht inget parti de vill stödja. Då känns det nog fel att markera det med en blankröst, lika bra att helt avstå.

Jag har tidigare någon gång sagt att vi har det styre vi förtjänar, dvs valt. Men det är inte riktigt rätt. För det förutsätter att vi har tillräckliga alternativ att välja emellan. Alternativen minskar och är nu för de flesta bara två - blocken. Visserligen finns också piratpartiet, fi - eller sverigedemokraterna (vilket Gud förbjude!). Men alla ser inte heller dem som tillräckligt goda alternativ heller. Av olika skäl. Trots eller möjligen pga ett starkt politiskt intresse!

Att registreras och med milt tvång fösas till vallokalen är därför helt galet.
Däremot bör det vara av stort intresse för statsvetarna att kartlägga orsakerna till varför många inte röstar i valen. Dock ej på integritetskränkande individnivå.

Kunskap om detta borde intressera partierna. Och vara viktigt för en levande demokrati!

3 kommentarer:

pop sa...

Jag menar att man måste göra tydlig skillnad på blankröstande och röstskolkande. T.ex. har jag i de två senaste EU-parlamentsvalen stannat hemma eftersom jag är emot själva parlamentets existens och inte vill bidra till dess legitimitet. Debatten efter EUP-valen brukar också mycket handla om just detta: är ett parlament valt av mycket mindre än 50% verkligen legitimt? Budskapet går mao fram.

Röstskolkare framställs ofta som oinsatta och lata, men är det verkligen hela sanningen. Jag tror en hel del insatta människor låter bli att rösta också av samma skäl som mig.

I kommande riksdagsval funderar jag starkt på att rösta blank. Valet är viktigt, riksdagen är viktigt, men inget parti finns som man vill stödja. Det är ett helt annat budskap.

Lars-Erick Forsgren sa...

Pop. För en gångs skull ;) kan jag hålla med dig nästan helt.

Blankrösta o valskolka är olika saker. Men kan bådadera ha flera olika orsaker, oftat fullt legitima. I vart fall ur väljarens synpunkt.

Jag kommer dock att rösta till riksdagen även denna gång. Trots att det inte finns något riksdagsparti jag kan stödja. Däremot är jag tveksam betr landsting och kommunval, det får i så fall bli personval, om jag hittar kandidater som verkar pålitliga ur min synvinkel.

Till riksdagen är jag klar över både parti och person. Och personen är jag dessutom än mera övertygad om dennes lämplighet än partiets. För som du säkert listat ut så vill jag se en breddning av detta partis program, men jag får vara nöjd med att det tar upp de viktigaste frågorna. Inte bara de näst viktigaste... eller rena struntsaker.

soffliggarn sa...

En viktig fråga angående valhemlighet är faktiskt att noteringarna i röstlängden om vem som (inte) röstat borde vara sekretessbelagda.