19 september 2010

Rösta för demokrati och efter övertygelse!

Börjar med att ge länken till Leo Erlandsson idag, där han förklarar varför han röstar som han gör.

Leo röstar för att bevara våra medborgerliga rättigheter. För att i en demokrati kan vi inte låta privata bolag agera Polis. I en demokrati kan vi inte låta Polisen göra husrannsakan hos 40% av befolkningen för att de älskar nätkultur. I en demokrati måste vi respektera mänskliga rättigheter och den enligt FN:s deklaration om mänskliga rättigheter självklara rätten till ett privatliv.

Jag instämmer till fullo.
Det kan aldrig vara fel om man röstar av övertygelse och för respekten av demokratiska rättigheter! För privat integritet, för rättssäkerhet etc.

Det förekommer en massa tjat bl a på Facebook om att röster kan vara bortkastade. Därför uppmanas vi att rösta på endera blocket!
Inget kan vara mera fel. Att uttrycka sin åsikt genom att rösta efter övertygelse i st för av missriktad lojalitet med ett block, det måste vara rätt.
Vi röstar på partier i Sverige, gärna med personkryss.
Allianser och koalitioner är bara ett sätt för partiledningar att få mera makt än de kan få som partiföreträdare.

Min slutsats blir att jag röstar på piratpartiet. Jag hoppas att du kommer till samma slutsats. Men det din sak att avgöra var du står.

Inga kommentarer: