09 september 2010

Vad har Piteås inlåsta dementa åldringar med piratpartiet att göra?

Häromdagen skrev jag en notis där jag exemplifierade lokala aspekter på integritetsfrågan med "hur medborgarna handskas med i bl a äldreomsorgen".

Igår kväll visade Uppdrag granskning ett reportage hur det står till i sossestyrda Piteå kommun med demensvården. Modiga anställda visade hur de dementa på en hel avdelning låses in över natten. Utan tillsyn. Rummen låses, korridoren låses. Ingen nattpersonal. En del av de dementa kan själva låsa upp sina dörrar vilket leder till att de kan trampa runt i korridoren i timmar, utan att tas omhand. Bara två av de åtta har ett trygghetslarm, som skulle larma personal längre bort på andra avdelningar (som skall se till flera avdelningar samt även inlåsta äldre flera mil bort i kommunen, enl uppgift i programmet). Men inte heller de kan sköta larmet.

De måste råka sätta igång något annat larm för att få hjälp av personal på annan avdelning. Om denna inte är upptagen förstås... Detta är inte värdigt och tryggt.

Dessutom så vittnade personalen om att de på olika sätt måste tillgripa tvång när åldringar t ex ska göra naturbehov. Av tidsbrist. Bemanningen tillåter dem inte att ta den tid som behövs för sköta det på ett snyggt och människovärdigt sätt.
Och personal ger lugnande mediciner till de dementa för att lugna dem. De har inte tid att ta hand om dem. Vilket socialstyrelsens representant i programmet menade var helt emot reglerna. Liksom att lämna en hel avdelning äldre utan tillsyn på natten och i stället låsa in dem.

Det hedrar personalen som gjort en anmälan om detta. Men skam till berörda chefer och ansvariga politiker, som inte rättat till bristerna, och som därmed begått lagbrott. Dessutom redovisades i programmet att pengar funnits, men sparats. Då duger det inte att skylla på regeringen. Piteå kommun har inte sänkt skatten.

Vad är detta annat än ett exempel på grava integritetskränkningar? Sådana integritetskränkningar som piratpartiet vill bekämpa. Men när man (övriga partier) inför FRA-lag och tydligen även vill smyga igenom ett datalagringsdirektiv (se DN-artikeln om det), då är det inte underligt att man blundar för integritetskränkningar av dementa äldre heller.

Inga kommentarer: