12 september 2010

Isobel saknar, liksom jag, alternativ, men...

Just jag skulle posta föregående post, så hittade jag Isobel Hadley-Kamptz artikel i Expressen om dåliga partier och bra människor. Hon vet inte vilket parti, eller ens block hon ska rösta på.

Jag kan ju börja med att rekommendera henne att inte rösta på block!!! Rösta på ett parti, och då helst ett parti som inte bara har en-två bra kandidater, utan en bra politik.

Erkännes att det är inte lätt dock. Det belyser hon väl.
Skriver ex-vis: "Trots personvalets uppenbara begränsningar väljer jag alltså hellre enskilda kandidater. För det finns massor av bra människor i nästan alla partier. Om jag fick drömma skulle Alice Åström (V) vara de rödgrönas justitieministerkandidat och då skulle jag inte längre tveka lika mycket."
Så går hon igenom flera kandidater, summerar plus och minus, där minusen står för resp parti som sådant.

Men hur kan det bli annat, i ett land där opinionsundersöknigar blivit viktigare än politikens innehåll?
Och där man bara räknar med de partier som f n befinner sig i riksdagen. Och försöker parera för vad som händer om ännu ett kommer in.

Nå, ett hyfsat alternativ finns just utanför riksdagen, och jag menar piratpartiet. Jag har det verkligen inte lätt heller att välja parti. Piratpartiet är inte perfekt, långt därifrån. Det har ett löjligt och missledande partinamn, dess partledare har klampat rejält fel ett par gånger, och partiet har inte den bredd jag önskar. Det har inte ens orkat exemplifiera speciellt tydligt hur dess huvudinriktning - integriteten - kan tillämpas på så många områden.

Men det har inte de andra partierna heller. Tvärtom, de slirar eller direkt motarbetar den personliga integriteten liksom övriga viktiga principer som piratpartiet står för. Och integritet har en nära koppling till om och hur människan ska få rätt till kontrollen över sitt eget liv, inklusive arbete.

Jag ser också tydligt hur integritespolitiken kan tillämpas över ett brett fält, så det bör inte bli ett problem i praktisk politik. Att integritet och rättssäkerhet hänger ihop är också rätt givet!

Kultur och kunskap är två andra piratpartiteman. De är inte lätta att göra one-liners av, men beskriver hur kulturen är inlåst idag, men måste öppnas upp för de nyskapande kreatörerna och för utveckling av samhället. Varvid bl a sysselsättning kan skapas som ersättning för tynande branscher i gammalmodig teknik. Där ser jag en koppling, som pp självt inte förmått marknadsföra, men som borde tas fram bättre i jobbdebatten.

Och piratpartiet har ett flertal mycket kompetenta och vettiga kandidater, som inte ens behöver stå i motsats till partiets program för att vara vettiga! Här bara ett exempel, det finns fler.

Läs Isobels artikel, och tänk sedan efter vad som är väsentligt för dig!

Inga kommentarer: