10 september 2010

Vad står piratpartiet för?

Jag börjar bli rätt trött på alla nidbilder och vantolkningar jag möter beträffande vad piratpartiet står för. Nidbilderna har ju uppstått till stor del ur den propaganda som upphovsrättsindustrin bedrivit under lång tid. Den industri som lever gott på vad upphovsmännen gjort, men som endast ger smulor vidare till de faktiska upphovsmännen. En bild som villigt getts spridning av dagspressen och de etablerade riksdagspartierna.

Trots det blir jag förbryllad och upprörd när jag märker att annars seriösa och, som jag trodde, tämligen välorienterade människor svalt denna propaganda. Att de inte går till källorna, inte förmår se igenom det som är motståndarnas propagandabild.

Därför skrev jag ett inlägg om FarmorGun, som verkligen inte motsvarar bilden av en piratpartist enl gängse nidbilder. Men det känns som det inte räcker.

Alltså, de gängse fördomarna är dessa. Fördom som framförs som påståenden:
* Pirater är unga osnutna, finniga grabbar.
Svar: Se länken till FarmorGun och ovan. Piratpartister och sympatisörer finns i alla åldrar. Så även kandidater.

* Piratpartiet är ett parti för ungdomar som vill ladda hem filmer och musik gratis. Illegal nedladdning.
Svar: Pp är till för alla människor, även för de som vill kunna använda internet för att kommunicera med andra. Mycket nedladdning är laglig och ibland gratis. Det pp vill är att fildelningsteknik inte ska vara förbehållen enbart de stora kommersiella intressen som vill sälja oss media, och vara förbjuden för annan och mer horisontell distribution.
Pp vill bejaka möjligheten i teknik för fildelning. Allt icke-kommersiellt inhämtande, nyttjande, förädlande och spridning av kultur skall uttryckligen uppmuntras.
Lagstiftningen skall ändras så att det görs helt klart att den endast reglerar användning och kopiering av verk i kommersiella sammanhang, vilket ju också var det ursprungliga syftet med konceptet "exklusiv distributionsrätt". Att dela med sig av kopior, eller på annat sätt sprida eller använda annans verk, skall aldrig vara förbjudet så länge det sker på ideell basis utan vinstmotiv.

Varför skulle icke-kommersiell nedladdning vara förbjuden?

* Integriteten på nätet är bara en sak som gäller när nedladdarna inte vill bli påkomna.
Svar: Typiskt svartmålning. Integritetskydd skall gälla i princip överallt. Piratpartiet anser att alla ska kunna känna sig trygga i samhället. Pp anser att ett fritt internet utan övervakning, och en fungerande rättsstat, är förutsättningar för detta. Vi tror att om staten bemöter sina medborgare med respekt så kommer medborgarna att respektera staten – förtroende måste vara ömsesidigt.
Fri kommunikation är en grundbult i ett demokratiskt samhälle. Du ska kunna lita på att din privata information är just privat, oavsett om du surfar på internet, mejlar, skickar brev, sms:ar eller pratar i telefon.


Piratpartiets huvudpunkter i valmanifestet är: Integritet, Kultur och Kunskap. Självfallet hänger dessa begrepp ihop. Ett övergripande begrepp är även rättssäkerhet. Om detta har jag skrivit mycket på denna blogg. Integriteten gälller privatlivet såväl på internet som i de flesta andra sammanhang och berör frågor som övervakning, FRA-lagarna, datalagringsdirektivet och andra befintliga eller kommande lagstiftning. Givetvis gäller det t ex även hur myndigheter, kommuner och landsting behandlar sina medborgare.
Vad gäller övervakning etc skall den gälla misstänkta, inte alla medborgare!
Kulturen ska inte låsas in utan vara tillgänglig för alla. Kunskap ser pp som nyckeln till utveckling - och nya jobb.

Den som har fler frågor och vill veta mera på djupet om vad piratpartiet självt vill arbeta för, de kan läsa på piratpartiets hemsida. Där finns länkar till flikar till det mesta du vill veta. Om du vill veta...

Därför ger jag också en länk till Mikael Elmlunds blogg, en liberal som röstar pirat och förklarar varför.

2 kommentarer:

Markus "LAKE" Berglund sa...

Japp, Mikaels förklaring är kort och kärnfull!

Entry 23 Eco of Kristofer sa...

Bra skrivet!