28 februari 2007

Teflon-Carl?

Det börjar bli trist med alla dessa dumheter som Carl Bildt begått. OK, alla är kanske inte formellt fel, men desto fler är moraliskt betänkliga. Man behöver inte vara emot aktieägande för det. En utrikesminister ska helt enkelt inte syssla med tveksamheter. Inte heller lobba för krig.
Det är möjligt att Bildt trots allt får sitta kvar, hans ställning hos moderaterna är nog alltför stark. Är en teflonpolitiker. Men det gör inte saken bättre.

07 februari 2007

Den svenska modellen, muren mot "de andra".

Svenskar med utländsk bakgrund, s.k. invandrare, har jobb i mindre utsträckning än "gamla svenskar". De får inte jobb. Men ingen erkänner att de diskrimineras...

Då uppmanas de att starta eget, att bli egna företagare. I stor utsträckning blir de det också. Inte bara i pizzabranchen.

Så läser jag att invandrarföretagare tjänar mycket mindre än inhemska dito. Kunderna går nämligen bara till en invandrarföretagare om det är billigare där. Och det är det ofta, de tar ut lägre ersättning för sitt jobb.

Men så får facket, den svenska modellens bevarare, nys på att där borde de ingripa och begära kollektivavtal. Inte för att där alltid finns någon anställd. Men för principens skull. Och tänk om det går så bra för denne företagsamme invandrare att han måste anställa någon, då bara måste ju facket vara berett. För att bevara den svenska modellen!
Kosta vad det kosta vill i stridsåtgärder!

Men det finns fler som bevarar den svenska modellen. Det svenska utbildningsväsendet. Vi har läst hur absurt svårt det är för utbildade lärare som inte fötts i Sverige att få jobb i Luleås skolor. Inte ens den som gått ut med högsta betyg duger, andra går före, bara de är gediget "svenska".
Utländska examina, nej de duger inte. Först ska de "anpassas" in absurdum, folk ska i princip läsa om sina utbildningar en gång till. Så tolkas antagningsreglerna. Även här med resultatet att invandraren stängs ute från svensk arbetsmarknad.

Det gäller ju att bevara den svenska modellen. Svenska fackliga regler och svensk utbildning är självfallet helt överlägset allt annat i denna värld! (OBS. ironi!)

Så byggs murar upp kring den svenska självgodheten, med täcknamnet Den Svenska Modellen. Och hundratusentals invandrare ställs utanför.

06 februari 2007

Rätt igen, Birgitta!

Hon har gjort det igen, Birgitta Ohlsson (fp), kommit rätt, när hon gått ut och kritiserat Lundin Oils verksamhet i Sudan. Hon är inte den förste som gör det, men hittills är det främst Amnesty och en mängd utländska organisationer för mänskliga rättigheter som påtalat kopplingen Lundin Oil, Sudans regerings beroende av oljeinkomster och dess deltagande i folkmordet i Darfur (i Sudan).
Bland politiker har det varit tyst, hittills, med ett undantag Carl Bildt, med nära koppling till just Lundin Oil.
Det Birgitta Ohlson nu sagt, det borde Sveriges utrikesminister ha sagt för länge sedan.
Varför har det inte skett? Beror det på vem som är utrikesminister i Sverige idag?

01 februari 2007

Storebror Mikael Odenberg

Det är med stigande förvåning jag noterar de alltför tama reaktionerna på hur försvarsminister Mikael Odenbergs förslag till utvidgad avlyssning av oss medborgare mötts.
I sedvanlig ordning motiveras förslaget med rädslan för terrorism och hot mot rikets säkerhet. Som om det kan ursäkta allt.
Min uppfattning är att avlyssnandet redan gått alltför långt, till förfång för den personliga integriteten. Det kan inte vara vettigt att myndighetspersoner och deras underlydande snokar ska leta i varje skrymsle. Í mångt och mycket lever vi redan i ett övervakningssamhälle som ger obehag om man stannar upp och tänker efter.
Det ges alltför många chanser till godtycke och översitteri - och missbruk.

Samtidigt som debatt likriktas i allt större utsträckning.

Hela förslaget verkar luddigt och som gjort för missbruk. Man får ju i och för sig hoppas att dagens makthavare inte tänker missbruka det. MEN, underhuggarna då?
Och det är illa om det finns lagar som underlättar för demokratins fiender om de skulle komma närmare makten. Historien visar ju att totalitära ideologier kan komma till makten via demokratiska val.

Det vi behöver är en klart liberalt inriktad debatt, där demokratiska värden förklaras och försvaras så att de blir en del av vår vardag. Inte att vi alltmer hamnar i ett förbudssamhälle som snärjer in oss och bakbinder både våra tankar och vårt vardagliga handlande.

Tolerans, demokrati, yttrandefrihet - utan avlyssning!