02 september 2010

Lobbyisters och påtryckares julafton

En kortis. Är det fler som slagits av att det är högsäsong nu med utspel från intressegrupper, lobbyister och myndigheter med för den delen? Än mera än när det är dags för årsbudgeten.
Nu får vi veta hur viktigt det är med mera pengar till den och den saken. Hur mycket mer personal som behövs. Och alla vill de på verka partierna. Ofta så lyckas de också ragga upp någon riksdagsman, som är villig att stödja dem.

Kan det möjligen bero på att det är val på gång?
Lobbyisters och påtryckares julafton. Och politiserande myndigheters chans att ta makten över politiken. Mera pengar och lagar som ger fler möjligheter att övervaka oss små medborgare.

Till förfång för den enskilde.

Inga kommentarer: