Nä, 2021 var inget bra år. Det kan jag konstatera såhär i årets sista dag. Personligt var covid-19 det värsta, plus ytterligare krämpor som påbröd. Och att familjen också drabbades om än utan att de behövde läggas in, men oron för mig var ju oerhört jobbigt för dem förstår jag alltmer. Hur illa det var för mig, hur nära slutet, det blivit fullt klart för mig först efter en tid.
I Sverige knepiga regeringskriser och kaos på högsta nivå - samt politiskt sönderfall och ett fd socialliberalt parti L i snabbt förfall. Hoppingivande dock att krafter är på gång för ett socialliberalt parti, Folkliberalerna.
I världen alltmer aggressiva totalitära regimer och hot mot demokrati och mänskliga fri- och rättigheter. Nämner bara; Ryssland (hot mot Ukraina m fl), Kina (som bl a ockå hotar Taiwan), Ungern, Belarus, Polen, Afghanistan. Etc, etc.
Hot mot klimatet och miljön.
Positivt dock att jag överlevde corona, och att allt fler inser riskerna med att inte vaccinera sig, risker både för sig själv och för omgivningen.

Med stigande ålder så tänker man på vad man upplevt, gott som ont. Fick så sent som i dagarna kontakt med min uppväxttid, om ännu levande personer som ger mig bilder som karaktäriserar min uppväxts by Vallsta, och som jag mötte/hanterade i mitt första skoladministrativa arbete, gökottor, grannar, och sonen till överläraren i folkskolan. Och sedan länge bortgångna klasskamrater. Men också en fb-väns egna barndomsminnen som väcker mina, trots skillnader både i tid och avstånd. Minnen, både bilder/foton liksom berättelser som sätter igång tankarna. Bortgångna klasskamrater. Lite nostalgi, men än mer en vilja att på något sätt kunna/orka leva med i nuet för att förbättra världen. Det var inte bättre förr (än i vissa detaljer) , men idag är det så mycket som går fel. P g a girighet, själviskhet, krig, maktlystnad etc.
P g a för lite kärlek, omtanke och samarbete, för ett bättre samhälle för människor i frihet och gemenskap.

Må vi verka för ett Gott Nytt År GOTT NYTT ÅR 2022!