06 januari 2021

Nytt år - och trettondagen

År  2020 var inget vidare.
Nyårsdagen försökte dock inge HOPP. Var temat för nyårsdagens teve-gudstjänst, från Immanuelskyrkan i Örebro.  Och visst, det var hoppingivande med en församling med ungdomligt positiv prägel, och med både barn- och ungdomskörer.

Nyårskonserten från Wien var också fin - där dirigenten lyfte fram hoppet och musiken som en väg för känna hopp om framtiden. Som vanligt en fullmatad konsert, med ett insprängt block av musik utomhus i både kyrkor och andra kulturella miljöer - i dåtid och nutid. 

Senare också den traditionella backHOPPningen i SVT.  Stundtals med besvärliga vindar, men många långa  HOPP.

Trettondagens tevegudstjänst också den från Immanuelskyrkan i Örebro, fylld av hopp och sång och musik av barn och ungdomar.


Inget klart resultat från gårdagens senatsval i Georgia i skrivande stund. Men starka förhoppningar om demokratisk framgång, i ett mycket jämt val.

Men vi ska inte glömma att trettondag jul anses vara den dag som Josef  och Maria och det nyfödda Jesusbarnet tvangs att fly från Betlehem och hotet från Herodes, till Egypten. Jesus framlevde alltså sina första år som flykting, innan familjen kunde återvända Nasaret. 

03 januari 2021

GRETA Thunberg har rätt. Rädda jorden som en plats för mänskligt liv

 Jag konstaterar: Greta har rätt. Klimatkrisen måste stoppas.

Miljöförstöringen, fossila bränslen måste snabbt fasas ut överkonsumtion etc likaså. Resurser måste användas smartare. Rovdriften av naturens resurser måste stoppas, växter och djur får inte försvinna p g a människans girighet.
Så t ex visar corona-pandemin att resurser kan skakas fram i ett krisläge. Klimatkrisen är faktiskt farligare än pandemin. Men när sysselsättning och näringsliv och samhälle måste kickstarta, efter pandemin, måste det ske klimatsmart. Inte genom överkonsumtion och sådant som förstör miljö och klimat.
Men det är inte Greta Thunberg eller hennes generation som ska fixa det. De kan vara inspirationen. Men det är allas (vi vuxnas), vårt ansvar och då främst politikerna, som måste våga ta riktiga beslut. Inte för Gretas skull, inte heller bara för människornas skull, utan för hela planetens överlevnad.
Och det är bråttom. Isarna smälter, och översvämningar ödelägger.