23 augusti 2013

I have a dream – men drömmen måste bli verklighet, inte bara i USA.

Sveriges Radio påminner om att idag, den 23 augusti 2013, är det femtio år sedan Martin Luther King Jr höll sitt berömda tal ”I have a dream”. Ett tal som inspirerade till kamp emot diskriminering av de färgade i USA, men som faktiskt var än bredare än ”bara” emot diskriminering på grund av hudfärg. Fem år senare dödades Martin Luther King, men kampen fortsatte.

Idag kan vi konstatera att mångt och mycket blivit bättre i USA, men långt ifrån allt. Detta beror till stor del på att diskriminering fortfarande finns som resultatet av högre arbetslöshet, sämre betalda jobb, sämre utbildningschanser etc. Samt att diskriminering även drabbar de som har spansk-latinsk bakgrund, en växande invandrargrupp i USA.

Jag måste också konstatera att vi inte har någon anledning att slå oss för bröstet i Sverige. Här finns, mer eller mindre sofistikerad, diskriminering/särbehandling av många invånare. Sjuka, arbetslösa och pensionärer särbehandlas/diskrimineras på olika sätt. De sociala skyddsnäten blir allt sämre, strängare regler, och pensionärer betalar högre skatt än de som har inkomst av anställning.

Detta skapar klyftor i samhället. Något som i än högre grad drabbar invandrare. Inte bara i den grova form som SD står för, utan även på mera raffinerade sätt. Det finns en attityd hos många, även hos myndigheter och deras handläggare, som t ex försvårar för invandrare att få arbete, arbete som de är utbildade för. Ja, arbete över huvud taget. (Egentligen är det bara läkare som ibland har en ”gräddfil” jämfört med andra akademiker med utländsk utbildning.)

Ingenjörer, lärare och andra välutbildade akademiker kan många gånger bara få jobb som städare, spärrvakter el likn, om ens något. Inget fel i dessa jobb, men när de offrat många år på högre utbildningar är det diskriminerande, och ett ekonomiskt och mänskligt slöseri att inte använda folk till det de har utbildning för, även om utbildningen inte till 100% följt svensk utbildningsplan. Eventuella skillnader kan ju vara till det bättre och ge värdefulla bidrag till Sverige!


Det finns en övertro på att svensk utbildning alltid är bäst. Är t ex svensk lärarutbildning världsbäst? Har den lett till att svensk skola är den bästa? Nej, det måste bli slut på denna smygdiskriminering. Öppna ögonen för att invandrare med utländsk utbildning (och erfarenhet) kan vara minst lika bra, kanske bättre, än svensk! Trots smärre olikheter. Det skulle vi alla tjäna på.

16 augusti 2013

Är "normal" trafik ofarlig för barnen?


Skolstart i dagarna. Och bland annat i lokaltidningen läser jag givetvis om en massas krångel med skolskjutsar -  eller inte. Det finns ju en passus betr skolskjutsar om trafiksäkerhet. Denna kan uppenbarligen kan tolkas mycket olika. Speciellt som skolan måste (?) lägga budgetaspekter på skjutsandet. 

Ett faktum är dock att trafiken ökar. Längs gator och vägar. Osäkerheten för barnen ökar därmed också, någorlunda trafikmogna blir de inte förrän de hamnat i mellanstadieåldern. Om ens då. 
Ändå fokuseras skjutsandet mest på hur långt det är till skolan. 
Även stark och tung trafik, på vägar utan säkerhetsanordningar (dvs sådana som saknar separata cykelvägar, övergångsställen, trafikljus, refuger etc) anses som "normala". Dvs inte farligare än normalt. 
Men är normalt detsamma som ofarligt? Sannerligen inte, snarare tvärtom! 

Och om skolskjuts beviljas av trafikskäl, då kvarstår ändå säkerhetsrisker i form av svåra korsningar och övergångar på väg till och från hållplatser/uppsamlingsplatser, obefintliga eller ej respekterade hastighetsgränser, och stark trafik kring och på skolområdena. Det är ju inte bara personal, matleveranser  och skoltaxi som kör inne på skolans område. Även äldre elever kör där (t ex med traktorregistrerade fordon), och föräldrar som int
e fått skolskjuts för sina barn och som känner att de måste frakta barnen till skolan av säkerhetsskäl. 

P g a den allt intensivare trafiken måste vi inse att barnens trygghet kräver både mera av säkerhetsshöjande anordningar i trafiken OCH mera av skolskjutsar även på kortare sträckor.  Även om det kostar!