06 december 2020

Politiken består inte av 2 partier eller block - är inte enkelsidig

I en (ja flera) Facebook-trådar sägs att liberaler och då framför allt det parti som i dag kallar sig Liberalerna (tidigare det socialliberala Folkpartiet)  måste välja vilket annat parti (-konstellation) och partiledare som L ska stödja, för att få väljare nog för en plats i riksdagen. Och då talas det om "borgerlig" eller Löfvén.  En mycket förenklad och  besynnerlig syn.

Vilket föranleder mig till  följande kommentar. 

Borgerlig är en marxistisk term, som egentligen i dag, och sen ca 70-80 år sedan, bara betyder EN sak, dvs negationen icke-socialistisk. Icke-socialistiska partier kan/bör ha (och har, i den mån de vågar) OLIKA ideologier. Där de skarpaste motsatserna är Konservatism (höger) och Liberalism (vänster),  i motsats till varandra. Och de inte kan sammanföras under en hatt benämnd borgerlig.   Den store, starkt socialliberale fp-ledaren  Bertil Ohlin avskydde ordet "borgerlig" just eftersom det klumpade ihop partier med olika ideologier. 
Och varje parti , med eller utan ideologi, ska självfallet ha partiledaren som statsministerkandidat!
Om partiet inte uppnår egen majoritet, vilket är väldigt sällsynt, får varje parti i den givna situationen ta ställning till hur det bäst ska kunna uppnå de mål som de har för sitt program och SIN ideologi.
Och för att förhindra att HELT motstridiga mål bestämmer politiken.

Motsatser till socialliberal politik är idag konservativ (inklusive nyliberal/neoconservativ) högerpolitik och extremkonservatism (inklusive nynazism o fascism) samt socialism och kommunism och givetvis rasism och främlingsfientlighet oavsett hur den betecknar sig.

Om man vill ha röster för sin politik, och kallar den liberal eller socialliberal så ska man rimligen göra klar för väljarna vad den är.   Ge väljarna det alternativet - inte samtidigt säga att partiet egentligen kommer att stödja eller stödja sig på  ett eller andra partier med helt andra målsättningar!!!