13 september 2010

Politisk självdeklaration

Jag brukade tidigare säga att vi har det styre vi förtjänar. Det är inte riktigt rätt längre För det förutsätter att vi har tillräckliga och klara alternativ att välja mellan. Alternativen minskar och är nu bara de två blocken. I vart fall är det så både media och riksdagspartierna vill framställa saken.

För en tid sedan begärde jag svar av partiernas kandidater hur de ställer sig till några viktiga frågor. Det gällde synen på demokratiska grundstenar som den personliga integriteten och rättssäkerheten, frågor som illustreras med FRA-lagen, Ipred och datalagringsdirektivet . Endast ett parti svarade, piratpartiet. Från övriga har nonchalansen varit bedövande!
Alliansen och de rödgröna vill betona hur olika de är. Visst finns det smärre skillnader, men ärligt talat är de oftast små och där plus och minus tar ut varandra. Därför måste vi väljare känna efter om någon fråga är viktigare än andra, och om det finns attitydskillnader. Men nu är det så att attityder ofta beror på ideologisk grundsyn, och idag är ideologier något som man glömt, eller ligger lågt med.

För mig som socialliberal med stark känsla för frihet och integritet kombinerat med social ansvarskänsla så brister det svårt hos samtliga riksdagspartier, och inte minst i mitt gamla parti, folkpartiet.

När nu riksdagspartierna de facto är så lika och ideologiskt utslätade återstår bara att se om det finns frågor de inte tar upp – och om det finns något annat parti som har åsikter om dessa.
Då finner jag att de viktiga demokratifrågorna om frihet, integritet och rättssäkerhet, de är det bara piratpartiet som tar upp. Övriga partier är ointresserade eller motarbetar aktivt medborgarnas intressen. Såväl integritet som rättssäkerhet kränks genom lagar och lagförslag som strömmar över oss i en strid ström. De övriga partiernas försöker få oss att tro att så måste det vara för att komma åt brottslingar och terrorister. Därför ska vi ALLA övervakas, anser de, inte bara de misstänkta. Samtidigt har de gamla partierna en attityd som innebär att de låser in kultur och kunskap, så att gamla strukturer bevaras och skapandete av nya jobb motverkas. Även här har piratpartiet en friare och öppnare syn som stimulerar utveckling och kreativitet.

Det är med sorg i hjärtat som jag konstaterar att riksdagspartierna har begränsat valet till två snarlika block, att folkpartiet som en gång stod för både socialliberalism och grundläggande demokratiska värden nu blivit ett lydparti under de konservativa moderaterna. Att vad gäller viktiga frågor om ekonomi, jobb och välfärd så överväger likhet och brister i båda blocken. Men att när det gäller integritet, rättssäkerhet och en kreativitet för nya jobb, då finns i vart fall piratpartiet.

Därför kommer jag att rösta på piratpartiet, trots att det har ett missvisande namn och inte täcker in alla övriga politikområden. Det står i alla fall på den enskilda människans sida.

9 kommentarer:

Gun Svensson sa...

Välkommen i gänget! Har varit däckad några dagar och försöker repa mig. Hade planer på att göra Luleå i morgon, men känner mig alldeles för slak för det. Men det blir nog senare men det återkommer jag till.

Juristen sa...

Helt enig. Inget parti förutom PP vågar profilera sig eller stå för en åsikt. Alla drar sig mot mitten för att dra till sig så många röster som möjligt. Ideologiska värdegrunder saknas helt. Det blir PP för mig också!

cnab sa...

Hej Lars-Erick! Det var ett tag sedan jag senast kommenterade något i din blogg, en av de bästa politiska bloggar vi har. Men självfallet har jag följt vad du skriver - klokt och genomtänkt och ibland stöttat av en annan, äldre fp-politiker som jag just glömt namnet på. Hur som helst - varmt välkommen ombord på piratskutan. Det finns en jättebra plats på bramseglets pärting. Det är däruppe som man märker finter från t.ex. Mark Klamberg (FP) som du så elegant bemött på hans blogg. Ska Sverige fortsättningvis kunna kallas demokrati kan man vare sig rösta på de sju riksdagspartierna eller monstruösa SD. Då finns bara PP (med 7,1 procent i senaste valet till EU-parlamentet!)och det glädjer mig och många andra att du mönstrat på, Lars-Erick! För närvarande finns det omkring 1 miljon (!) röstberättigade som beteckant sig som "osäkra." Snacka om att det finns hopp!

Lars-Erick Forsgren sa...

Cnab. Tackar, tackar. I likhet med alla andra så suger jag gärna i mig lite smicker ;)
När du dessutom drar fram viktiga och riktiga fakta är det ännu bättre.
Kan det vara Hans Lindblad som du nämner som den äldre fp-isten?

Jan Rejdnell sa...

Så när det åttonde riksdagspartiet - för ni förmodar att det blir Piratpartiet istället för Sverigedemokraterna - angör riksdagen blir allting frid och fröjd?
Piratpartiet har samma dilemma som alla partier. Folk som vill komma upp sig pga misslyckad karriär i det civila. I grunden måste man ändra hela partisystemet och istället rösta på personer. Avskaffa listordningar och göra det möjligt med mera rebeller i politiken.

Lars-Erick Forsgren sa...

Bäste Jan. Nej, det blir knappast frid och fröjd om pp kommer in i riksdagen. Dels givetvis hur partiställningen i övrigt ser ut. Dels för att de gamla partierna lever i en gammal struktur, betr ledning och lojaliteter... som fokuserar på makt i st f ideologi.

Däremot har du nog rätt i att ett mycket mera markerat personvalssystem skulle vara uppfriskande på många sätt. Det har jag också pläderat för otaliga ggr, där är vi överens. Men jag tror inte att det leder till "frid och fröjd". Men förhoppningsvis mera av ideologisk debatt - och fler politiska rebeller, liberala och andra! Och förhoppningsvis mindre utrymme för karriärister, som misslyckats i andra sammanhang. Och fler som engagerar sig pga ett gediget intresse för att förbättra samhället och människors villkor.

Jag tycker mig också märkt att debatten inom pp är mera för personval än i de gamla partierna.

Joshua_Tree sa...

Välkommen, Lars-Erick! Även om alla röster väger lika tungt när de sammanräknas, så finns det vissa som väger tyngre rent personligt. Din röst är en sådan.

Beelzebjörn sa...

Tack Lars-Erick.

Känns stort att PP vunnit din röst, särskilt för dem av oss som inte alltid är 105% säkra att vi är på rätt plats.

Att döma av de senaste dygnen kan valet bli en rysare.

Ses på andra sidan, när vi vet hur det gått.

Beelzebjörn sa...

Tack Lars-Erick.

Känns stort att PP vunnit din röst, särskilt för dem av oss som inte alltid är 105% säkra att vi är på rätt plats.

Att döma av de senaste dygnen kan valet bli en rysare.

Ses på andra sidan, när vi vet hur det gått.