24 november 2021

Åldersbekymmer - eller "bara" åldersrik.

 Att bli åldersrik är ingen höjdare. Men man vill ju leva - och fungera.
Finns så mycket som kan inverka, begränsa

Såg nu att en del dricker olika varianter Omega-3 baserade, oljor. Men en del blir vimsiga och får lågt blodtryck.
Detta får mig att minnas barndomens fiskleverolja. Och.... 

Efter (mycket svår och långdragen ) covid-19 med operation mm, fick jag bl a blodtryckssänkande medicin. 2-3 mån senare åkte jag in akut (stark yrsel) med för lågt blodtryck. Då togs den sänkande medicinen bort. 
Efter en vecka visste de fortfarande inte orsak till yrseln (som ändå lugnat sig en del, men inte borta), och jag skickades hem (med rollator). Jag ska ta lite blodtryckssänkade (igen), och "vara försiktig". Och mäta blodtrycket varje dag. Ligger inom "normalvärdet", oftast. Men känner yrsel ofta, är vinglig,....
Kanske jag borde testa fiskleverolja... ?

Men det finns ju andra bekymmer också, genomlidna, en del opererade, en del ständigt pågående. Svaghet. Stela knotiga fingrar som gör att det inte "bara" är svårt att hantera datorer och mobiler, utan också väldigt jobbigt att skriva. Och en hjärna som (ännu) är skarp, skärpt och väldigt innehållsrik - men  där det  är svårt  för den att leverera fram de minnen och kunskaper som finns där, tillräckligt snabbt.  Hjärnans hårddisk skulle behöva en "diskrensning".  
Yes! 


21 november 2021

Sabunis taktik (?) knäcker liberalismen

 Ett liberalt (eller socialliberalt)part  kan inte genomföra, eller ens trovärdigt påstå att det vill genomföra  en politik enligt sin ideologi om det sker som underlag för en regering av ultrakonservativa och nynazistiska partier. 

Alltså.

Nej, Sabunis linje håller inte.
OK, landsmötet i helgen gav en del näsbrännor åt partistyrelsens förslag, åt rätt (social-)liberalt håll. Och visst, i sitt linjetal i lördags höll Nyamko Sabuni ett väl genomarbetat anförande, med ett antal frågor, som ligger varje socialliberal varmt om hjärtat. Vilket tydligen gjorde att en del av hennes kritiker blev "kompromissvilliga" ... och stämde in i kören att hålla ihop partiet, att partiets överlevnad är viktigare än dess politik.
Det man (medvetet?) glömmer är att genomförandet av en god socialliberal politik inte går ihop med att ha en ultrakonservativ regering, som dessutom ska vila på SDs "välvilja" !!!
L kommer inte in i riksdagen. Och skulle det mot förmodan göra det så kan det inte stoppa SDs inflytande. Resultat: Det blir inget av L:s (ofta) fina liberala program.
Vackra ord i valrörelsen räcker inte när de konfronteras med regeringsbildandets verklighet. Sabunis taktik knäcker liberalismen. Däremot släpper det fram extremism. Åt höger - och vänster. När Sabunis sa upp samverkan med s-mp-regeringen var det i uttalat syfta att samverka åt höger inkl SD. Det vi ser nu är att S tvingas gå åt vänster (i st för åt L) för att få ihop ett regeringsunderlag.... Ridå!
Och valet 2022 kan gå hur som helst. (Därför hoppas jag på framgång för Folkliberalerna, det enda säkra socialliberala partiet.)

13 november 2021

Folkliberalerna - ett framtida socialliberalt parti, om du/vi vill

 Folkpartiet var länge det liberala partiet i Sverige. Definierat som socialliberalt, bl a av Bertil Ohlin och sprunget främst ur frisinnet, den folkliga liberalism som växte fram i frikyrkorna och nykterhetsrörelsen , för frihet från alkoholen slaveri och statens tvång över religionen, och för socialt ansvar i gemenskap.

Strax före senaste sekelskiftet drabbades (även) Sverige av den nykonservatism som kallades nyliberalism, och den fick en del (nya) anhängare också inom folkpartiet. Samtidigt som fp försvagades blev det nykonservativa inslagen allt starkare - socialliberalismen inom fp försvagades, trängdes undan. Och fp bytte namn till Liberalerna (!) , Märkligt - när det blev alltmer högerbetonat .. 1 

Nå, Efter det sena ste partiledarskiftet så segrade högerkrafterna i L, och tillsatte N Sabuni som p-ledare och signalerade  samarbetsvilja med kostymnazisterna i Sverigedemokraterna, dvs den yttersta högerkraften. Då  började undanskuffade socialliberaler få nog, och initiativ togs för att skapa en plattform  för socialliberalismen, ett nytt parti. 

Ja citerar här hur Folkliberalerna presenterar sig. 
"Folkliberalerna - ett framtida socialliberalt parti.
Folkliberalerna' är en grupp för socialliberaler som inom föreningen Folkliberalerna vill starta upp och/eller stötta ett nytt socialliberalt parti som tar avstånd från all form av extremism och utgör en motvikt till nationalorienterade partier."
Nu har gruppen beslutat sig för att bilda ett parti. 
 Partiet återfinns på Facebook - och presenterar sig såhär på sin hemsida. 
 
Folkliberalerna är ett nybildat socialliberalt mittenparti som startats av ett hundratal socialliberaler. Vår önskan är att vara den positiva förändringskraft som vi tycker att svensk politik i dag saknar.

Folkliberalerna är en folkrörelse i humanismens namn. Många människor i vårt land är idag arga, rädda och frustrerade över samhällsutvecklingen. Vi ser andra lösningar på samhällsproblemen, än att bygga murar och ställa grupp mot grupp.

Vi tror på solidaritet och samarbete, inte egoism och exkludering.   
Vi tror på storheten i varje människa, hur liten hen än känner sig.
Vi står stadigt i våra socialliberala värderingar, vi sviker aldrig vår ideologiska grund;

 Vi står för en politik där individens frihet, rättigheter och ansvar står i fokus. Alla människor ska ges möjlighet att, utifrån sina egna förutsättningar, välja sina livsvägar och fullfölja sina drömmar.

 För att individens frihet alls ska vara möjlig, behövs en hållbar värld.

 Vi tar klimathotet på största allvar och vi är redo att göra vad som krävs för att rädda planeten för oss och åt framtida generationer. Vi vet att globalt samarbete är nödvändigt för att detta ska fungera. 

 Vi ser mångkultur som positivt, inspirerande och hoppingivande, i vårt eget land och världen över.

 Vi står alltid i första led för att bemöta och mota tillbaka all form av extremism och vi vet att grunden för att lyckas med detta är en stark demokrati. 

Folkliberalerna siktar på att bli en avgörande aktör i politikens mitt, med ett socialt patos som värnar om samhällets mest utsatta, kombinerat med en kraftfull och stimulerande näringslivspolitik och en radikal klimatpolitik.

Vi tar oss an de viktiga frågorna, frågor som utgör grundpelare för att bygga ett nytt livskraftigt Sverige och lägger grunden för ett samhälle med humanistiska socialliberala värderingar som bärande fundament.

Folkliberalerna—för ett mänskligare Sverige!"

Intresserad? Kolla upp, håller du med - gå med!