23 september 2010

Lite om piratpartiets framtid

Här några tankar kring vad som bör ske betr piratpartiet, om det ska ha en framtid.

Först: jag vill instämma vad med Erik Laakso (s) skrivit. Vill inte PP ändra namnet är det kört. Det är för inskränkande, exkluderande. Även partiets grundare måste inse det, inte klamra sig fast vid det av några slags nostalgiska skäl. Det behöver ju inte innebära ett förnekande av det gamla. Kanske kan till och med gamla loggor och symboler användas. Det viktiga är att inte sätta upp trösklar, som gör att folk inte ens vill ta del av partiets program och principer!

Medan man internt diskuterar namnbytet och kommer fram till ett beslut om ett nytt namn, kan man diskutera hur man breddar programmet. Det behöver inte vara heltäckande, MEN bra mycket bredare än idag, gärna också en fördjupning här och där.
* Första steget bör vara att finna tillämpningar på integritetsbegreppet utanför internetvärlden....
* Sedan även rättssäkerheten, som ju ligger nära integriteten.
* Därefter se hur långt man kan komma betr fördjupning av kunskap-kulturbegreppen.

Internet-infopolitk är givetvis en viktig avstamp, men får inte vara det enda. Tillämpningar av begreppen måste kunna göras på andra områden, annars lär det vara svårt att nå ett bredare intresse de närmaste tio åren. Ett bredare program med fler tillämpningar ger ett mera seriöst intryck, med rätta.

Sedan är det viktigt att se på personfrågorna. Rick passar bra för viss inre entusiasmering, spec betr integritet och internetrelaterade frågor, men inte som frontfigur utåt, det har ju klavertrampen visat. Det är säkert på samma sätt med en del andra. Hur karismatisk någon blir som partiledare, är svårt att veta i förväg.
Jag har en lång rad kandidater som antingen borde diskuteras för en p-ledarpost eller i en partiledning i bredare bemärkelse.
Som partiledning kan man se partiledaren, två vice partiledare plus t ex två personer till. Jag hoppas att det kan ske prestigelöst, och med tanke på hur bäst ta tillvara olika egenskaper och profil. Men, vad sägs om t ex: Anna T, Farmor Gun, EmmaOpassande, Camilla Lindberg (rekrytera henne!). Finns fler, t o m kanske ngn mansperson, som Joshen.

Nå, med nytt namn, breddad politik, och en ny partiledning får man bedöma hur mkt längre man behöver gå. Om man ska vidhålla ngt slags vågmästarroll? Och i så fall om en breddning i traditionella höger-vänsterfrågor ska stanna vid ngt slags mittenposition för att inte stöta bort med ytterkantspolitik. Om det är lämpligt att hitta fler områden som kan inkluderas utan att orsaka höger-vänsterkonfliker?

Sedan kan man givetvis spekulera i hur man skulle gå tillväga i ett valsystem som var annorlunda konstruerat, med större inslag av personval t ex. Eller om något annat, mera etablerat parti skulle komma närmare pp i dess kärnfrågor.
Det är dock i dagens läge knappast det mest intressanta.

12 kommentarer:

Anonym sa...

En vän som är Folkpartist tycker att namnet "Medborgarpartiet" skulle passa oss bättre, nu verkar detta inte vara ett oanvänt namn... http://www.google.se/search?sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=medborgarpartiet

Jonas B. sa...

Det där med att byta namn är inte så lätt som man kan tro. PP har satt avtryck i en internationell rörelse och syskonpartier har startats i snart sagt varje europeiskt land och några till.

De har nästan alla ärvt namnet och refererar till den internationella rörelsen med samma namn. Att då byta i Sverige skulle se konstigt ut.

Den svenska inrikespolitiken är numera bara en liten del av den politiska grenen av piratrörelsen.

Björn Felten sa...

Som vanligt mycket tänkvärda funderingar! Och så är jag ju glad att jag kan kommentera på din blogg, till skillnad från dig som tydligen inte kan det på min -- har du testat från en annan dator?

Naturligtvis måste vi i PP omedelbart lägga om kurs. Att få ett i det närmaste identiskt valresultat fyra år och åtskilliga miljoner donerade kronor senare borde verkligen få styrelsen att kliva av sina höga hästar och se verkligheten i ögonen.

Vad gäller h/v-frågor så går det ju att göra så enkelt som att vi anammar samtliga frågor som inte har ett dugg med h/v att göra. Det finns en uppsjö att gräva ur, särskilt i dagens läge då h/v-frågor är så otroligt passé.

Lars-Erick Forsgren sa...

Anonym.
Ett blekt el menlöst namn är bättre än ett som gör att folk inte ens vill lyssna....

Jonas B. PP avser väl även i fortsättningen att ställa upp i svenska val? Då måste gångbarheten i Sverige väga tyngre än vad internationella kontakter benämner sig!
Det gäller ju att nå väljare!!!! Vad är det annars värt?

Björn F. Ja, jag hoppas verkligen att partitoppen inte tjurigt sitter fast i program och snävt synfält. Det ligger en del i kritiken att PP inte orkat tänka till i t ex kommunalpolitiken, då framgångar där skulle gett en bas att bygga uppåt på. T.ex. Det gäller att få de "finniga dataspelande tonårspojkarna" att inse att lyfta blicken från datorskärmen.

Jonas Sandberg sa...

Nu heter ju inte alla socialdemokratiska partier just Socialdemokraterna i alla länder arbetarrörelsen finns. Att PP Sverige byter namn betyder inte ett skit för detta.

Markus "LAKE" Berglund sa...

Jag håller med dig om det mesta. Just namnbytet tror jag inte är jätteprioriterat, det förlorar du nog lika mycket på som du vinner...

Däremot tycker jag att en begränsad breddning av politiken vore lysande. Det är dock viktigt, som Björn också skriver, att inte börja pilla med höger/vänster-frågor. Alls!

Lars-Erick Forsgren sa...

Markus Lake.
Jag svårt tro att spec många försvinner på ett namnbyte, de "hårda" piraterna blir nog kvar om än under tyst (?) protest. För vart skulle de gå ?
Däremot tror jag ett nytt, mindre frånstötande namn gör att fler blir villiga att ta till sig politiken.
Den politik som först bör börja med tillämpnigar av principerna inom ett bredare fält.

Markus "LAKE" Berglund sa...

Nej Lars-Erick, du missar anledningen. Jag tror inte folk kommer lämna Piratpartiet i mängder på grund av att de byter namn, jag syftar mest på att man då igen måste arbeta in en nytt varumärke, få folk att lära sig det nya namnet osv...

Lars-Erick Forsgren sa...

Lake.
Hur inarbetat kan man säga att ett namn/varumärke är om det når drygt 30.000 väljare när behovet är minst tio gånger fler?

Markus "LAKE" Berglund sa...

Njae, du förenklar lite mycket. Jag tror till exempel att namnet Vänsterpartiet "når" betydligt fler än de 300.000 som röstade på dem...

Lars-Erick Forsgren sa...

Lake. Vi ser rätt lika i mycket. Men betr namn, även om givetvis fler känner till vänsterpartiets namn än de som röstar på det så betyder det inte att det ger positiva signaler för fler än de som gett det sin röst.
Detsamma betr pp. Fler än 30.000 känner till det, men det ger så negativa signaler att de inte röstar på det.

Men vi får se vart pp:s interna debatt leder. Om det blir ett namnbyte och positiv breddning (enl min skiss) ... eller om det blir ett navelskådande och insnävning av perspektiv.
Och, om det blir det senare, vad vi då ska göra för att nå resultat.

Christoffer sa...

Namnbyte är jag helt emot med det som tidigare tagits upp (internationellt varumärke). Jag ser inte att namnet skulle vara problemet. Snarare att det inte går att få fler röster då vi ses som för snäva och folk i allmänhet efterfrågar bredd i politiken. Jag tycker att vi kör vidare på Piratpartiet och jobbar för att lägga fram en bredare politik utan att ge oss in i hv träsket. Detta kommer ge resultat till nästa val.