07 september 2010

Två udda fåglar i skoldebatten

Mitt intryck av gårdagens skoldebatt i teve blev i viss mån positivt. Det var ur upplysningssynpunkt den bästa hittills. Den var snabb, rapp och med en programledare som kunde sitt ämne. Och en mängd infallsvinklar betades av.

Samstämmigheten var tämligen god mellan debattörerna, som var partiledarna för de sju riksdagspartierna (endast). Trist nog i den sedvanliga blockuppställningen.

Två personer stack ut på ett föga hedrande sätt. Lars Ohly (v) och Jan Björklund (fp). Utan dem skulle nog en blocköverskridande skolpolitik kunna föras. Till gagn för skolans arbetsro.
OK, både Ohly och Björklund visade lite mera engagemang än vanligt i svenska valdebattprogram, men passion, nej det vore att ta till i överkant.

Främmande fåglar, eftersom båda hade åsikter som de var ensamma om i resp block. Båda tyckte detsamma betr att skolan borde förstatligas igen, men de var ensamma i sina block. Ohly var också ensam hos de röd-gröna t ex om att inte vilja tillåta att friskolor går med vinst (som utdelas). Hos alla övriga var inte vinst det viktiga utan att värna skolornas kvalitet. Jan Björklund var ensam i alliansen om att kräva förbud av heltäckande slöja i skolan.

Noterbart också att Mona Sahlin räckte ut en hand om blocköverskridande samarbete om skolpolitiken. Hon har ju gjort försiktiga närmanden inte minst till folkpartiets skolpolitik, men ganska bryskt avvisats av Björklund. Jag anser att i stora drag är fp´s politik inom detta område ganska bra. Problemet är framför allt det sätt som Björklund presenterar den, hur han lägger betoningen. Det blir pekpinnar och hårda tag i hans framtoning, vilket inte riktigt stämmer med innehållet. En annan partiledare och skolminister skulle vara en välgärning både för skolan, regeringen och folkpartiet!

Annars vill jag i detta sammanhang påpeka att piratpartiets syn på kunskap och kultur (läs deras program el åtm folder) skulle kunna ge en rejäl skjuts uppåt för sysselsättningen. Varför vågar inte media visa det? Eller varför går inte SR och SVT igenom dess program. Att utesluta dem från debatterna ska väl inte innebära att lyssnare och tittare ska vara okunniga om deras program!

Inga kommentarer: