07 september 2010

Har piratpartiets politik någon relevans lokalt?

Några frågor som kan göras till påståenden betr huruvida de s.k. piratfrågorna har relevans på det kommunala planet.

1) Är inte integritet en fråga även lokalt? T ex hur medborgarna handskas med i socialtjänsten, i äldreomsorgen etc.

2) Pkt 12 i pp:s fjorton frågor, den som handlar om öppna filformat, är ju en fråga som är mycket tillämplig för även den kommunala förvaltningen och kommunala bolag! Men den måste troligen förklaras för mindre datakunniga journalister och kommunpolitiker och dito tjänstemän. Att det t ex är en fråga både om ökad tillgänglighet och sänkta kostnader.

3) Ser inte lokaltidningen och/eller de politikerna i kommunens partier kopplingen sysselsättning och kunskap-kultur? Upplys dem vad piratpertiet anser om detta. Är inte sysselsättningen en angelägen fråga även i deras kommun? Det brukar åtminstone många partier i andra kommuner anse.

Se detta som några vänliga tips.

3 kommentarer:

Beelzebjörn sa...

http://ostgotapiraterna.se/landstingsprogram2010

http://ostgotapiraterna.se/kommunprogram2010

...Om du hade missat ;)

Lars-Erick Forsgren sa...

Beelsebjörn.
Jo, det hade jag missat. Och uppenbarligen fler.
Men det är bra, alla sätt att sprida det är bra. Råd och kommentarer.

scaber nestor sa...

Äldreomsorgen:

http://scabernestor.blogg.se/2010/september/nu-ska-sangvanor-hos-aldre-i-goteborg-kamerao.html