29 oktober 2008

Ett brevsvar om FRA

Man ska inte dra alla bloggare över en kam, skriver Mary på Minamoderatakarameller. Självfallet inte. Men i vart fall de bloggare som engagerat sig i FRA-frågan och liknande frågor verkar ha ett starkt samhällsengagemang, även om inte alla kallar det så, och en vilja att ändra det som förefaller vrångt här i världen. Och det ser jag som positiva egenskaper, som finns i hög grad inom denna grupp. Att det sedan finns mängder människor som bloggar av andra orsaker, det är en annan femma.

Nu känner jag att jag vill dela med mig av ett brevsvar, som jag fått på grund av mitt engagemang i dessa frågor. Nå, brevet är förstås e-mail. Även om det består av ett skannat vanligt brev som sänts mig via internet.

Brevet kom från Regeringskansliet och försvarsminister Sten Tolgfors, daterat 23 okt, men kom till mig idag den 29 okt. Det tar tid att skanna in brev...
Jag skrev i samband med överenskommelsen den 25 september om ändringar i FRA-lagen ett mail till regeringskansliet där jag först ville veta när proposition och lagtext skulle komma och hur lång remisstiden skulle blir, i ett mail någon dag senare begärde jag klargöranden om vad de 15 punkterna innebar och preciserade frågor till flera av punkterna, bl a betr trafikstråk.

Det korta svar jag fick idag lyder:
"Lars-Erick,
Tack för ditt mejl. För närvarande bereds de kompletterande tilläggen till signalspaningslagen i Regeringskansliet. Det gäller även den närmare definitionen av de delar av trafiken som blivit känd under benämningen "trafikstråk". Innebörden är dock att FRA aldrig ska få tillgång till all trafik.
Efter sedvanlig beredning av tilläggen inom Regeringskansliet sker remissbehandling och lagrådsremiss innan en proposition lämnas till riksdagen.
Med vänlig hälsning, Sten Tolgfors."

Jag kan bara konstatera att det knappast kan kallas ett utförligt svar, praktiskt taget alla mina frågor är obesvarade.
Det enda intressanta konkreta är förklaringen att "FRA aldrig ska få tillgång till all trafik". Dock är även det en mycket tänjbar skrivning.
Kan de alltså alltid få tillgång till nästan all trafik? 10%? 50%? 98%? 99,99%?
Det positiva är att mina mail i alla fall noterats och "svaret" får mera betraktas som ett bekräftande på att de fått frågorna, och att de inte kan svara konkret.

En fråga jag ställer mig är om de anser att detta är ett första svar, eller om det är svaret.

4 kommentarer:

Anders sa...

Ja du Lars-erick, ibland får jag för mig att denna regering faktiskt är "duglig" på ett sätt. De har sat upp ett högt tempo för att ingen ska hinna med att klaga!

Det korta och intetsägande svaret tyder ju också på att demokrati inte är så viktig, utan farten framåt att få igenom lagar...

Palme sa en gång att det ur sossesynpunkt gällde att göra "borgarnas Parenteser vid makten så korta som möjligt".

Jag tror borgerliga regeringa lider under detta fortfarande, att de känner sin makt som varande endast en kort parentes...

Hög fart är alltså ett mål i sig för borgerliga regeringar. Liksom; hinn med så mycket som möjligt på den tid som ges. Sen dröjer det decennier innan vi får leka makthavare igen!

Som väljare har vi bara en metod att ta till när borgerliga regeringar ökar farten för mycket, det är att tynga dem med så många brev och frågor som möjligt så att vi helt enkelt i görligaste mån sinkar regeringskansliet allt vi kan...

Och oppositionen ska uppmuntras att obstruera med så många KU-förhör de bara kan tänkas hitta på!

Allt för att ta ner hastigheten i att skapa repressiva lagar...
FRA Ipred, you name it...

Lars-Erick Forsgren sa...

Hm, ja, Marita Ulvskog anser ju att om andra än sossarna får regera så är det en statskupp...

Det är inte fel med icke-socialistiska regeringar. Det som blir fel är när de går emot sina egna sympatisörer så till den milda grad som i FRA-frågan. Som du vet är ju inte sossarna i grunden pålitliga i den frågan heller... se svaren på er enkät.

Men det övergripande felet är att alla partier ser makten som viktigare än innehållet. Och i farten hinner de inte tänka till heller.... sen blir det prestige.

Anders sa...

Jag har lovat mig själv en sak, ett beslut som mognat fram under sommaren. Så fort jag hinner för mina 3 små barn ska jag gå in och bli mer aktiv, på ena eller andra sättet, inom SAP.
Du är besviken på liberalerna. Jag är besviken på s, för vi ska inte sopa under mattan att s har en tråkig närhistoria vad gäller repressiva lagar. Det kommer även tråkiga motioner från s som vill mer integritetskränkande kontroll...

Jag har haft uppdrag på konsultbasis att utbilda i värdegrund inom s för många år sen.
Vi snackade värdegrund. Och jag upplevde att de verkligen särade på sina ord "social" och "demokrati". Under dessa samtal lät de väldigt social-"liberala". I deras demokratibegrepp fanns mycket som du och jag troligen kan vara helt eniga om.

Men jag förstår nu att det finns massor att göra inom s på denna punkt. Inom alla partier.

Maritas uttalande strax efter valförlusten, om jag minns rätt, smakar väl lite som rävens sura rönnbär! En kommentar som hon ju får äta upp!

Lars-Erick Forsgren sa...

Noterar att Conjoiner fått ett ordagrant lika svar som jag fick från Tolgfors. Försvaret har lärt sig att rationalisera...

Men har de inte fått upplysning om att vi som frågar kanske upplyser varandra om vad som händer (icke-händer)? Vad gör FRA? Låg effektivitet, Tolgfors.

Anders, jag har inga planer på att betala avgift till fp igen. I vart fall inte innan de åtminstone antyder ett återvändande till socialliberalismen.

Framtiden blir lika spännande som nutiden.