06 oktober 2008

Miljöpartisterna vill vara kvar i EU

En klar majoritet av miljöpartisterna vill att Sverige ska vara kvar i EU. Det visar på en tillnyktring utifrån det faktiska läget. Miljöpartiet närmar sig därmed Junilistan och även de andra riksdagspartierna, förutom vänsterpartiet.
Självfallet kommer vänstern att söka utnyttja att de nu blir ensamma i sitt onyanserade EU-motstånd.
Men att vara positiv till fortsatt medlemsskap innebär ju inte att man sväljer allt som EUs ledning kommer med utan att blinka. Tvärtom, precis som inom Sverige måste vi alltid vara kritiska och granska vad "överheten" har för sig.
Det får vi inte glömma betr EU.

Det får vi inte heller glömma när det gäller hur Sverige styrs!

Inga kommentarer: