24 oktober 2008

Hans Lindblad: FRA-förespråkare har ett Myndighetsperspektiv. Om hur Jan Björklund "tolkade" Hans totalt fel.

Inom bloggarvärlden är förre riksdagsmannen Hans Lindblad (fp) väl känd för sin kritik mot hur FRA-lagen hanterats av Alliansregeringen och folkpartiet. Hans kritik har noga redovisats i flera inlägg här på denna blogg och har flitigt citerats och länkats till andra bloggar.

De viktigaste inläggen kan ni läsa på dessa länkar:
http://lars-ericksblogg.blogspot.com/2008/10/hans-lindblad-turerna-i-fra-frgan-r.html
och
http://lars-ericksblogg.blogspot.com/2008/09/fra-lagen-hur-br-sdana-frgor-hanteras.html

Men det finns även fler texter som emanerar från Hans eller handlar om hans åsikter.

Det märkliga är att fps partiledare i sina försök att tämja kritikerna inom partigruppen för en tid försökte åberopa Hans Lindblad, i syfte att få dem att godta lagen.

Detta fick Hans veta för några dagar sedan, och han beskriver det såhär. Jag refererar och citerar med benäget tillstånd från Hans.

"Det jag fick reda på i lördags var att Jan (Björklund) i sin plädering inför riksdagsgruppen inför beslutet i juni åberopade mitt namn i försöken att påverka de tveksamma i gruppen. Enligt Björklund hade jag sagt att det är bättre att lagreglera FRA:s verksamhet än att ha den flytande. Jan tyckte kanske att jag hade ett visst förtroende i säkerhetspolitiska frågor och då trodde han att ett åberopande av mig skulle kunna bidra till övertyga tveksamma i gruppen.

Den person som berättade för mig i lördags blev bestört när hon fick klart för sig att det Jan åberopande rörande mig inte stämmer
."

Hans har alltså inte skrivit eller sagt det som Jan sägs ha åberopat. En möjlighet kan vara att någon utgått från Lindblads bok "Tjänstemannaväldet" (2002) där han generellt säger att riksdag och regering bör ange inriktning och att myndigheter i princip ska utföra uppdrag.

"Myndigheter ska alltså enligt min med i huvudsak verkställa politiskt fattade beslut, inte själv avgöra policyfrågor. "

Kanske någon utifrån detta generella resonemang dragit slutsatsen att Hans förordade en FRA-lag.

"Och det är naturligtvis så att om FRA ska få tappa information ur kablar är min uppfattning att det måste föregås av en lag. Det vore mycket sämre om FRA, eller polisen, lyssnar utan att ha lagstöd.
Men FRA-frågan har främst handlat om enskildas integritet, vilket för liberaler är något mer centralt än det s k statsintresset som historiskt haft sina främsta förespråkare hos konservativa och statssocialister. Jag tycker inte att tillräckliga skäl anförts för att ge FRA de befogenheter som lagen från juni gav myndigheten. I riksdagen hade jag ju en hel del med FRA att göra, men då gällde det spaning mot Sovjetunionen med lydstater, där vi registrerade både radar och radio, men aldrig såvitt jag visste enskilda människor i Sverige.

Det jag tycker blev fel i juni var de befogenheter FRA fick, och då kan jag självfallet inte vara positiv till riksdagsbeslutet.

Det var inte fel att ATT införa en lag, felet låg i att denna lag var skriven utifrån MYNDIGHETSPERSPEKTIV, inte MEDBORGARPERSPEKTIV. Jag vill ha lagar som stärker människors integritet, men jag är som liberal instinktivt emot lagar som går i motsatt riktning.
Enligt min sagesperson så upphörde Jan efter en tid att åberopa mig, vilket jag tolkar som att han insåg att han tagit miste. Han har mycket att göra, men det hade räckt med att han eller någon annan ringt mig så hade missförståndet att jag var för FRA-lagen snabbt kunnat klaras upp.
"

Där ser man. Det är viktigt med källkritik, inte minst om man åberopar någon för att få stöd för sin åsikt.

Jag vill än en gång lyfta fram vad Hans skrev ovan, och som stämmer så utomordentligt väl med den som vi FRA-kritiska bloggare har.

FRA-lagen har ett myndighetsperspektiv i stället för ett medborgarperpektiv,

Det är ju det vi menar med: riv upp, gör om, utred, gör rätt.

3 kommentarer:

Johan Westerholm sa...

Lars-Erick

Jag blir uppriktigt sorgsen när jag läser detta. Detta är inte etiskt försvarbart, jag skulle ha svårt att se mig i spegeln om jag vore Jan. Är makten värd detta pris?

Allt har ett pris, så även hedern.

Lars-Erick Forsgren sa...

... men en som har hedern kvar, det är i alla fall Hans Lindblad.

Nedslag sa...

Oj vad intressant det var att läsa det här. Och viktigt. Tack för infon.