19 oktober 2008

Kolla vad det betyder för integriteten, vill Birgitta.

Jag har tidigare i korthet nämnt ett antal motioner med inriktning på integritetsproblematiken.
http://lars-ericksblogg.blogspot.com/2008/10/strimmor-av-ljus-betr-integriteten.html

Här lyfter jag fram en av dem. Det är Birgitta Ohlson (fp), som vill ha en Integritetskonsekvensutredning. På mig förefaller den ha bäring både betr FRA-lagen och ICAs senaste användning av ICA-korten. Motion 2008/09:K331 har motionen som nummer och där vill hon att innan beslut tas så ska man utreda vad de kan leda till i integritetshänseende. På samma sätt som man gör beträffande miljökonsekvenser.

Här följer hennes motivering:
"Var vi än befinner oss som individer lämnar vi efter oss så kallade elektroniska fotspår. Telefonsamtal, mail, sms, boklån eller uttag av pengar från automat är samtliga exempel på elektronisk kommunikation. Våra intressen, vänner, livsstilar, ideologiska preferenser med mera blir lätt offentliga och kan missbrukas.
Parallellt med att den tekniska utvecklingen går framåt rekordsnabbt ökar också möjligheterna att bruka och samla in denna information. EU-direktivet om obligatorisk lagring av information om vilka vi skickar sms, ringer och mailar till kopplat till var vi befinner oss geografiskt när vi nyttjar mobilen är bara några få av många tecken på denna utveckling. Alltfler programvaror tas fram som kartlägger våra beteenden. Detta kombinerat med läckande databaser nedmonterar möjligheten att väl skydda den enskilde individens rätt till sin egen privata sfär. Därför bör system införas för att minimera mängden e-fotspår samt bygga system som förhindrar dessa. I analogi med miljökonsekvensutredningar, som det redan finns krav på inför beslut som kan påverka miljön, ska det finnas krav på att genomföra en integritetskonsekvensutredning före beslut som kan påverka medborgarnas personliga integritet. "

En motion som visar att integritet har koppling till det vi betraktar som demokratiska rättigheter.

För övrigt anser jag att FRA-lagen skall rivas upp.

8 kommentarer:

Anonym sa...

Klockren avslutning :) Jag kan inte garantera att jag inte snor idén. (Var det Carthago greken ifråga använde istället för "FRA-lagen"..?)

Bra av Birgitta att lägga denna motion på bordet. Jag tycker smått synd om de sex fp-kvinnorna angående Riv-upp skanderandet på Sergels torg. Det kan inte ha varit lätt att komma tillbaka till "partiborgen" - de måste satts under ofantligt tryck. Än har de chans att visa vad de går för och det här är ett tecken på att de har den styrkan kvar!

Lars-Erick Forsgren sa...

Det var väl Cato, romaren, som sa det om Kartago.

Att "förnya" detta citat att gälla FRA-lagen tycks vara en tanke som uppkommit hos flera bloggare de sista dagarna.
Efterföljansvärt.

Och ja, jag hoppas att de sex repar nytt mod, och hittar en taktik att komma vidare på rätt sätt.

Vi ska ju ändå komma ihåg alla de som inte ens försökte, som inte satte sig in i frågan. Och ännu inte vill sätta sig in i den, och inte ens svarar på brev. De däremot är inte värda minsta sympati.

Dennis Nilsson sa...

Det är mycket dumt att "vi" använder mjukisordet "integritet" när "vi" egentligen avser demokratins grundförutsättning, ett upphävande av den personliga friheten?

Inte konstigt att svenne medborgare inte bryr sig om dessa frågor. Han/hon förstår nämligen inte hur avgörande ordet "integritet" betyder för var och ens liv!

Varför inte istället tala om vad FRA-lagarna egentligen betyder!?

Att man avskaffar demokratin och återinför diktatur, en stat som är totalitär, och samlar makten till en liten grupp.

När vargen kommer så skall man inte ropa, "den snälla vargen" kommer", utan istället "den stora stygga vargen".

Lars-Erick Forsgren sa...

Dennis. Jag vet inte om integritet är ett mjukisord precis. Däremot kanske inte 100% vet riktigt vad det står för.
Och det är ju tråkigt.

Men det skulle bli för tungt att alltid förklara ordet. Du själv använder ju 4-5 meningar för det, och en riktig förklaring borde i så fall kanske vara ännu längre. Och då tappar man snart bort det man egentligen ville säga.
Att tugga om samma sak hela tiden känns ju inte så kul.

Men vi får väl ändå tänka på det mera. Fast jag tycker att jag då och då lägger till en "släng" som gör klart att det är fråga om en demokratisk rättighet. Om ngn förstår så mycket mer av det, det är inte säkert.

Anonym sa...

Yttrandefrihet?

Lars-Erick Forsgren sa...

Integritet och yttrandefrihet, kanske det.

Anonym sa...

En tanke: Engelskan har "privacy". Svenskan saknar ett motsvarande ord.

Det närmaste jag sett är "privatlivets helgd" eller "rätten till skyddat privatliv".

Kanske dags att slå ett slag för "privacitet" eller liknande.

Integritet är inte alls lika precist. "Privacy" är rätten att bli lämnad i fred och rätten att inte bli kartlagd.

Personlig integritet innefattar en hel del annat som inte helt stämmer med det engelska ordet.

Jag tror att svenskan saknar ord för "privacy" för att vi inte har lika starkt skydd för privatlivets helgd i grundlagen och andra lagar (utvecklingen går tvärt om åt motsatt håll - alltfler övervaknings- och kartläggningslagar stiftas).

Genom att sätta fokus på farorna med masskartläggning skapar vi ett behov att ett nytt ord för allt detta.

Jag hävdar inte att privatlivet är mer skyddat i engelsktalande länder men de har onekligen ett annat stöd för det i konstitutioner och traditioner.

Jämför svenska personnummer med de amerikanska registren t ex.

Hursomhelst så har de i vart fall ett ord för att beskriva mer precist vad det är som håller på att hotas i tider av terroristskräck och mediebolagsvälde.

Lars-Erick Forsgren sa...

ja vi måste kanske ibland variera ordvalet, o tänka efter vad vi menar just då...
ibland ¨är rättssäkerhet det vi vill ha