18 oktober 2008

Vallagen, apropå FRA-lagens hantering mm. 1.1

Det är ju ingen tvekan om att det råder stor oro och besvikelse över hur FRA-frågan behandlats av riksdag, regering och etablerade partier.
Dessutom finns ju stor oro över hur närbesläktade frågor behandlas i t ex EU-parlamentet.
På s.k. förekommen anledning så kan jag här ge länken till vallagen.

http://www.val.se/valsystemet/lagar/vallagen/

Vallagen är på 15 kapitel, fördelade på 5 avdelningar.

Av intresse kan vara att veta att det behövs en anmälan om registrering, åtföljd av 1500 namnunderskrifter från röstberättigade svenska medborgare för att delta som nytt parti i riksdags- och EU-val. Det är en hel formalia som skall beaktas. Men den intresserade kan ju själv läsa vidare i lagen.

Tillägg: Genom att klicka på länken ovan så hittar man lätt en hel del annan information om vad som gäller vid val, för väljare likaväl som för partier. Där finns länkar till lagen om proportionella val, förvaltningslagen, regeringsformen, om partistöd och mycket annat av stort intresse.

7 kommentarer:

Anonym sa...

Fel! Att ställa upp i ett val krävs inga 1500 namnunderskrifter. Kalle Anka-partiet ställer upp i val vid varje valtillfälle och varje röst räknas.

Lars-Erick Forsgren sa...

Minata, Kalle Anka-partiet är inte registrerat, ej heller dess kandidater. Och (lyckligtvis) har det aldrig kommit i närheten av att erövra mandat.

Vallagen (SFS 2005:837), ett litet urdrag, just om registrering.

Avdelning I, Andra kapitlet.
3 § En partibeteckning skall registreras om följande villkor är uppfyllda:

1. Partibeteckningen skall bestå av eller innehålla ord.
2. Om ett parti inte redan är representerat i den beslutande församling som anmälan gäller, skall denna ha ett dokumenterat stöd av minst
a) för val till riksdagen: 1 500 personer som har rösträtt i hela landet,
b) för val till landstings- eller kommunfullmäktige: 100 respektive 50 personer som har rösträtt i det landsting eller den kommun som anmälan gäller,
c) för val till Europaparlamentet: 1 500 personer som har rösträtt i hela landet.
---
Som sagt, svenska val är noga reglerade i en mängd paragrafer i Vallagen.
Ändå finns det konstigheter, som t ex innebär att ett registrerat parti (som sd) kan ställa upp utan (anmälda) kandidater, men att en väljare kan skriva in sitt eller någon annans namn och bli invald. Detta då om det inte finns andra kandidater eller att denne/denna hoppar av.

Det lär ha hänt att folk blivit invalda mot sin vilja, då någon annan skrivit in deras namn och det har orsakat en hel del krångel och obehag för den mot sin vilja invalde att slippa sitt nyvunna mandat.

Anonym sa...

Tack för ditt nedlagda efterforskningsjobb Lars-Erick!

Det mest pragmatiska för mig personligen verkar vara att hålla mig uppdaterad vad politiker som redan "passerat metalldetektorn" tycker på sina bloggar. Och kanske ännu viktigare se om de svarar på kommentarer på ett vettigt sätt.

Sedan finns det ju faktiskt ett modernare alternativ: piratpartiet. I mångt och mycket av vad jag läser om dem brinner de för liknande frågor som jag.

Synd att de valt ett så otydligt och intetsägande namn bara. Men innehåll går framför yta.

Lars-Erick Forsgren sa...

Olof Bj!
Det här med att politiker svarar verkar vara ngt som avtar i accellererande fart... Snacka om tecken i tiden.

Det finns ju en del som tycks ha "rätt" åsikter (i vart fall i ngn mån), men inte ens de är speciellt duktiga på att kommunicera alltid.

Piratpartiets namn är ingen problem för mig, däremot anser/inser jag att det är ett problem som de själva inte tagit på allvar, om de nu vill nå fler väljare! Namnet ger sken av att de inte är ett seriöst alternativ, nästan som "Kalle Anka"-partiet.

Möjligt att det inte stör en del yngre väljare, men troligtvis de flesta som passerat 25 år. Bara namnet gör att man inte ens reflekterar över att kolla vad de anser över huvud taget.

För min del kan jag instämma i en del, men inte allt, och dessutom är deras spektrum lite för smalt för mig.
Och först när de vidgar spektrat kan jag se om deras samhällssyn faller mig i smaken - och inte bara vad gäller FRA o likn frågor.

Som jag sagt otalig ggr nu, FRA-frågan blottar enorma brister i vår demokrati. Den måste restaureras. Däremot är det oklart i någon mån vilka metoder vi ska använda och hur vi ska formera styrkorna för att det ska ske för att nå ett bra resultat. I ett vidare perspektiv.

OlofB sa...

Angående politiker som inte kommunicerar - jo jag vet det är verkligen ett tecken i tiden att inte svara ens på de mest grundläggande frågor, som riksdagssvar.se visar med all önskvärd tydlighet (jag är för övrigt en av "samurajerna" som vi kommit att kalla oss).

Vad jag menar är att bland de politiker som har rimlig chans att komma in i riksdagen (tidigare diskussion om metalldetektorer etc.) så kan jag genom att hitta deras bloggar och kommentera frågor, göra en "poängbedömning" på kommunikationsvilja (eller ovilja).

Givetvis är det viktigt att sådana personers politiska vilja stämmer någorlunda överrens med min. Men jag väljer faktiskt hellre någon som kommunicerar / resonerar bra än någon som "på ytan verkar ha" mina åsikter. Det blir en balansgång - men förmåga att kommunicera och resonera värderar jag högre än förmåga att "skina" i media.

Lars-Erick Forsgren sa...

Visst Olof, att de öht kommunicerar är ju en förutsättning.

Och "på-ytan-åsikter" ger jag inget för.

Men om jag nu ska nämna en (det finns ju fler), Gunnar Andrén är en person som faktiskt svarar snabbt (trots att han väl dränks minst lika mkt som andra av mail). Dock avslöjar dessa mail ofta inte bara en aggresiv inställning utan också att hans åsikter inte alltid (och i FRA-frågan aldrig) baserar sig på insikter.

Därmed utsätter han sig för en risk, som inte de tysta drabbas av.
Det får man väl ge honom viss kredit för, trots hans åsikter.

Så det finns många olika sätt för ledamöterna att möta "problemet" med kommunikation. Tystnad, arrogans, rädsla, lathet, okunskap. Och i vissa fall t o m vilja att kommunicera, även med den man tror har annan åsikt.
Men jag medger att denna sista kategori är liten.

Anonym sa...

Jepp att blint utgå ifrån bara kommunikationsförmåga är mindre bra :)

Men jag nämnde resonemangsförmåga också, förutom kommunikationsförmåga.

Och någon som Gunnar som inte verkar vilja läsa på ens, resonerar dåligt mot någon som vet vad det handlar om (som jag anser mig göra när det gäller teknik).

För övrigt anser jag att FRA-lagen ska rivas upp.