31 oktober 2008

Vem ska jagas, fildelaren eller ... ?

Jag ser en principiell skillnad mellan FRA-lagen och Piratjägarlagen. Betr FRA-lagen är den en kränkning av den personliga integriteten som kan drabba snart sagt varje person i detta land (och en del andra).

Piratjägarlagen handlar om att göra nedladdning av filer olagligt (i vissa fall) och hur dessa "pirater" ska jagas, dvs av vem. Det första är en bedömning av vad som ska vara lagligt resp straffbart.
Det andra, vem som ska jaga, det är inte direkt en integritetsfråga men däremot en fråga om rättssäkerhet.

Jag är själv ingen fildelningsentusiast, därför har jag inte lagt mig i varje aspekt av denna debatt. Men det primära målet måste ju vara att en lag skall vara rättssäker. Det är inte piratjägarlagen. Privata ska, enligt min uppfattning, inte få leka poliser.

Sen kan man ju fundera över om poliser i och för sig är en garanti för rättssäkerhet. Se t ex Hans Lindblads artikel i ämnet här på min blogg nyligen.

Dessutom kan man ju allvarligt fundera över vem som skall jagas. Det förefaller i detta fall ytterst diskutabelt. Kanske ska ingen jagas? Men om någon ska jagas, vad är rätt "nivå" på jagandet? Vad ska olaglig fildelning likställas med? Är det likvärdigt med avancerad ekonomisk brottslighet eller att cykla utan lyse? Eller vad?

Självfallet måste konstnärer av olika slag ha en ersättning för sitt arbete. Däremot är det ytterst tveksamt i vilken mån alla dessa mellanhänder ska ta hem stora vinster genom något slags faktiska monopol eller överhöghet över distributionsvägar och -medel. Distributionsvägar som de inte skapat.

Jag vet inte precis hur ett bättre system ska utformas. Men medan man diskuterar en rimlig och framkomlig väg kan man i alla fall ta bort rättsosäkerheten och inslag som direkt hotar rättssystemet i sig.

Men sen är det kanske så (mest troligt) att en friare marknad när det gäller detta skulle tvinga fram mera en konsumentvänlig situation. Vilket i slutändan även konstnärerna skulle tjäna på. Men möjligen skulle någon "distributör" som genom div "rättigheter" idag gör sig pengar, få dra ner på sin standard. Eller gilla läget och bidra till nya, kreativa lösningar.

För övrigt anser jag att FRA-lagen ska rivas upp.

7 kommentarer:

Gun Svensson sa...

Lars-Erick, du har verkligen fattat galoppen, men sorgligt nog har partiets talesman i rättspolitiska frågor fattat nada. Jag blev så störd av hans sätt att resonera att jag behövde kanalisera mina känslor, vilket gjorde att jag upptäckte namninsamlingen som pågår här
http://www.namninsamling.com/site/get.asp?IPRED
Sedan läste jag Falkvinges inlägg och utan att vara piratpartist måste jag ge honom rätt.

handelsehorisont sa...

Jag tillhör inte heller fildelarna, men är ivrig piratpartist. För mig är FRA och Ipred1 i grund och botten samma fråga. Jag citerar helt oblygt mig själv:

FRA och fildelarfrågan är egentligen inte möjliga att skilja från varandra för den senare är en så tydlig illustration av vad den tidigare innebär. Bodströms fildelningslag är och förblir det bästa exemplet på att det som är lagligt idag kommer att vara olagligt i morgon och ingen kommer att fråga dig om din åsikt; och om medborgarna ens teoretiskt görs transparenta för politikerna är det vi hamnar i ofrånkomligen ett super-DDR. Ingen förnuftig människa kan vilja detta.

Att man sen lägger ut polisandet på entrepenad är kanske bara ett utslag av valfrihetssamhället.

Lars-Erick Forsgren sa...

handels... nja, att lägga ut polisverksamhet på entreprenad, jag vill nog inte kalla det valfrihetssamhälle, mera godtycke.
Dvs tvärtemot rättssäkerhet.

Att båda lagarna kan ses som steg till ett DDR-samhäller, ja. Men det gör dem inte helt lika.
Båda verkar helt fel. Men utifrån olika aspekter. Och det är lagar som FRA som gör det "naturligt" med fildelarlagar...

Lars-Erick Forsgren sa...

Farmor, ja - nog är fp ett litet och ideologiskt skadskjutet parti när en person som Batong-Johan uttalar sig i rättspolitiska frågor.

Å andra sidan är det ju inte bättre i andra riksdagspartier heller. Men man väntar sig mera av ett (f.d.) liberalt parti.

Anonym sa...

Lars-Erick; inte heller jag är 100% insatt i fildelningssvängen - men jag tror jag lyckades få ihop ett OK inlägg angående detta, efter att ha haft en het kommentardebatt tidigare i höst hos "christermagister". Läs gärna!

Kaffebönor och fildelning

Gun Svensson sa...

Efter att ha läst Hax bloggpost om Telekompaketet och dialogen med Åsa Torstenssons politiskt sakkunnige sekreterare i kommentarsfältet blir det allt tydligare att industrins lobbyister har ett osedvanligt starkt inflytande på våra politiker där och här hemma. Men det betyder inte att vi ska ge upp - tvärtom.

Anonym sa...

Jag har ställt en fråga till de socialdemokratiska riksdagsledamöterna men har inte fått svar. Förutsätter att socialdemokraterna röstar med alliansen. Om inte är det ett svek mot upphovsmännen (liv plus 70 år), de som har rättigheterna till de “närliggande rättigheterna” (50 år - på CD ring med P följt av inspelningsår).
Dagens Nyheter Söndag 2 November 2008:
Helsida (annons): Biografer mot filmpirater:
Annonsen avslutas: “För att få bukt med den illegala nedladdningen av film uppmanar vi nu riksdagens ledamöter att stödja två förslag som nu diskuteras”. Sanktionsdirektivet och ett ansvar för operatören i brottsbekämnping.
Det är fler än rättighetshavaren som är beroende av en konkurrens på lika villkor plus att lagar följs upp och efterspel sker: Artister, körmedlemmar, studiomusiker. Och i annonsen biografägare.
Vänsterpartiet har svikit, det vet vi, men, socialdemokrater. Svik ej!