03 oktober 2008

Sista chansen att riva upp FRA-lagen, försvann den nu?

Folkpartiets partiråds ställningstagande i FRA-frågan var ett viktigt beslut. Tyvärr i fel riktning.
Jag tror, nej vet, att många med mig såg det som ett tecken på om partierna insett hur illa ute demokratin är i Sverige.

Fp skall stå för demokratiska fri- och rättighetsvärden, för personlig integritet, för yttrandefrihet. Då kan man inte vara med och stifta en lag med det innehåll som FRA-lagen har. Som den fortfarande har, eftersom den bygger på felaktiga förutsättningar, och sedan lappats på för att skyla de brister den har alltfort betr integritetsskydd.

Förväntningarna på folkpartiet att hålla den liberala fanan högt är större än de är på andra partier.

Folkpartiet höll inte för det testet.

DN har ett kort referat av Jan Björklunds tal. Det var snudd på komiskt. Men det belyser ändå Björklunds motsägelser, när han ena stunden talar om behovet av en FRA-lag och hänvisar till underrättelseverksamhet och kommunism och andra stunden talar om sitt motstånd emot kameraövervakning i trafiken.

Så trafikstråk som möjliggör integritetskränkningar av vår privata sfär i kabelkommunikation, de är OK. Men att kolla om folk kör för fort genom omfattande kameraövervakning, det går inte för sig!
I första fallet ska folk kränkas. I andra fallet ska de få köra ihjäl sig som de vill. Är det dagens tolkning av liberalismen?

Det talet har Mathias Sundin (fp) i Norrköping kallat för ett bra tal. Mathias är en av personerna bakom Borgerligt Nej till FRA!
Vad jag blir trött på detta fjäskande för partiledarna inom politiken.

Så sent som igår skrev han till mig att han inte var för FRA-lagen, inte än. Han ville ha klarlägganden om det blir massavlyssning eller inte. Har han fått det? Genom Jan Björklunds tal? Mathias kunde ju inte vara på partirådet idag.

Mathias, är du nöjd med att FRA-kompromissen togs utan egentlig debatt också? Det har jag fått veta av en av deltagarna. Med en utskottsskrivning så dödade man den offentliga debatten.

Dagens politik är ett spel för gallerierna. Där man kompromissar om de viktigaste demokratiska principer - och syr in eventuella kritiker i dåliga kompromisser med glättat papper. Papper av dålig kvalitet dessutom.

Det lilla tillägg som las till bakom kulisserna - för att slippa öppen debatt - det har ju inget reellt värde. Ord, bara ord. Eftersom riksdagsledamöter och partirådsombud uppenbarligen inte kan hantera dessa viktiga frågor.

Nu återstår inte så mycket annat för de som är intresserade av en demokratisk restaurering av Sverige än att väcka en ännu bredare opinion.

Att sätta sig in en viktig fråga, som FRA-frågan, det räckte inte. De som valts att fatta besluten, de orkade inte göra samma sak. De tog byråkraternas argument, och nonchalerade sakskälen.
Så offrades integriteten, och så offras det politiska engagemang som folket har.
"Svensson" göre sig icke besvär. Det är partipolitikernas budskap.

Att påverka och upplysa politikerna gick inte, de var mera måna om sin prestige än av att fatta rätt beslut.
Vad kan få dem att ändra sig? Inte sakskäl, men möjligen en opinionsstorm som gör att de fruktar för sina omval.

8 kommentarer:

Johan Westerholm sa...

Nej Lars Erick, jag tror inte att ledningen ändrar sig. Vad som är risken nu är att det liberala parti vars värdegrund ligger till grund för (fp) och (s) (gg Branting) nu går en tynande tillvaro till mötes utan själ. Jag bedömde att detta vägval och förändring var förestående för ett par tre år sedan och därav mitt val. Jag kan bara beklaga de val man gjort när man lämnat den social liberala identiteten.

Ta det inte för "vad var det jag sa" för det är inte meningen. Ta det som när man drabbas av en viss sorg och saknad, som när ett sista hopp lämnar en.

Leo sa...

Jag kan, tyvärr, inte annat än att hålla med Dig Lars-Erick.

Lars-Erick Forsgren sa...

Johan. Sorg och saknad,yes.
Fp-ledningen (liksom andra partiledningar) har en bunkermentalitet. Så du har nog rätt att de inte ändrar sig.
Inte frivilligt.

Frågan är om vi kan tvinga dem genom en opinionsstorm. Hittills har vi mest verkat inom bloggosfären. Och stormar där når inte riktigt fram till "ledarna" - de tror liksom inte att den finns i den verkliga världen.

Än en gång. FRA-frågan är väldigt viktig. Långt större än politikspelarna i Rosenbad och riksdagen tror.
Men än större är frågan om demokratins framtid.
Jag är lika pessimistisk om den, mot bakgrund av hur partierna fungerar och agerar.

Gun Svensson sa...

Lars-Erick: Det är alltid för tidigt att ge upp. Motionstiden går ut på tisdag. Fann något intressant som Maria Rankka, Timbro, skrev i sitt inlägg på Newsmill, där hon fortfarande tycker att det hade varit bäst att tillsätta en parlamentarisk utredning - hon hänvisar också till följande i budgeten:
"Regeringen avser att för 2009 initiera en översyn av underrättelseverksamheten. Regeringen återkommer med en utförligare redogörelse av utgångspunkterna för en sådan översyn" (Budgetpropositionen, Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap sid 50, Försvarsunderättelseverksamhet Inriktning för 2009)".
Någon med kontakter inom oppositionen? Här finns en ingång till ett förslag om att riva upp och göra om.

Lars-Erick Forsgren sa...

Försöker. Men hoppas att även andra rannsakar sitt inre och ser om de har ngn kontakt som kan göras intresserad.

Hoffa sa...

Kan bara instämma i att folkpartiet förlorat sin själ. Nu känns det mest som partiet står för en linje som går ut på att medborgarnas skyldigheter mot staten ska öka medan lydnad säkras genom mer övervakning och kontroll.

Som social-liberal känner jag mig hemlös.

Det blir garanterat inte något alliansparti 2010 om inte ett mirakel sker.

Lars-Erick Forsgren sa...

har inte partikanslierna någon koll alls över att bitterhet som strömmar mot partierna - spec fp - över detta svek mot principerna, som skett. ??????????

Ingen sjukdomsinsikt!

Gun Svensson sa...

Lars-Erick!
Nu återstår för oss att utveckla konsten att hantera vår besvikelse, men dessförinnan har du och jag nu gjort vad vi kan för att inför ett antal riksdagsledamöter i oppositionen visa på vad som står i Budgetproppen, vilket kan hanteras om, säger om, de verkligen vill göra något i denna sak.