23 oktober 2008

Vad säger att internet är farligt?

"Internet är farligt, måste kontrolleras."
Så låter det från många håll, i synnerhet från makthavare, dock ej från många bloggare.

Vad är internet, kan vi jämföra med annan kommunikation? Kan det jämföras med tidningar, teve? Ja, i så måtto att det är tekniker för kommunikation. Men dessa tekniker är envägskommunikation.
Dessutom har de gatekeepers. De har sina redaktioner, som dessutom har mer eller mindre censurerande regler - och självcensurerande codex. Och dessa är - i stort sett - bra.

Tidningar och böcker (i större upplagor) uppkom pga boktryckarkonsten. Böcker är lite mera likt internet än tidningar, då de skrivs för personer som aktivt uppsöker dem, men också de kan nå stor spridning. Men därför att det finns "farliga" böcker kan vi inte censurera dem, inte i ett fritt samhälle.

Jag tror att vi kan finna vissa likheter mellan internet och telefoni. Alltså i grunden en kommunikation mellan två parter. En interaktion. Som ett vanligt samtal mellan människor, men som befinner sig på ett fysiskt avstånd från varandra.

Men visst finns skillnader. Internet kan grovt delas upp in några olika undergrupper av kommunikationslag. E-post, från en person till en annan. "Vanliga" hemsidor som upprättas av såväl privatpersoner som av företag och institutioner av skilda slag. Där är visserligen budskapet riktat till en stor allmänhet - i teorin - men varje besökare tar ställning till om han/hon vill ta del av det som erbjuds där, och ofta(st) finns något slag av kommunikation tillbaka till den som står för hemsidan. Alltså möjlighet till interaktion. Men onekligen finns många hemsidor som huvudsakligen vill "sälja" något, varor, tjänster eller åsikter. Kolla gärna hur partiernas hemsidor ser ut.
Så finns bloggarna. I princip riktade till en stor allmänhet, men det är fritt att besöka en blogg eller inte. Men besöker man den vill man ta del av dess budskap - och ha möjlighet att diskutera med bloggaren. Bloggar utan debattmöjlighet är snudd på en motsägelse. Det normala är att bloggaren vill ha ett meningsutbyte med andra.

Likheten med vanliga samtal är slående, vare sig de sker ansikte mot ansiket eller via telefon. Det är dock ett snabbt hjälpmedel för samtal över långa avstånd, som telefonen. Men kan nå fler.

Jag tror att ytterst få anser att brev, inklusive e-post, ska vara något som berör andra än avsändare och mottagare. Det ska finnas och respekteras en brevhemlighet. Inte heller tror jag att speciellt många vill ha sina samtal censurerade eller kontrollerade, vi vill ha yttrandefrihet. På vilket sätt än dessa samtal förs.

Vad är det för farligt med att folk samtalar? Att det anses misstänkt i en diktatur, det kan jag förstå. Men att samtal mellan människor i en demokrati skall kartläggas och registreras och "avlyssnas" i kontrollerande syfte, det kan jag inte acceptera.

För övrigt anser jag att FRA-lagen skall rivas upp.

Inga kommentarer: