26 oktober 2008

Ny Hans Lindblad på gång! Se nedan.

En ny artikel Hans Lindblad är på ingång. Jag vill gärna flagga för den.
Den innehåller högst brännbart material om det svenska rättssamhället, och förklarar en del av varför Hans Lindblad är en så stark motståndare till FRAs möjligheter att signalspana.

Han exempliferar med några tidigare fall där poliser och/eller andra tjänstemän satt rättssystemet ur spel genom lögner. Synnerligen läsvärt - och att ha med sig när alla dessa nya lagförslag läggs på löpande band.

Rättsäkerhet och integritet är viktiga principer, som det är livsfarligt om det ruckas på dem.

Samtidigt vill jag påminna om de avslöjanden och synpunkter som Hans Lindblad redovisade på denna blogg för bara två dagar sedan.

http://lars-ericksblogg.blogspot.com/2008/10/hans-lindblad-fra-fresprkare-har-ett.html

Ska vi inte försöka få honom till en comeback?

Av någon för mig inte helt klar anledning så ligger denna blänkare över Hans nya text. Möjligen eftersom Hans text började läggas in och redigeras en liten stund innan denna notis.

Av en händelse så ser jag nu en text i DN, om hur svensk polis förvanskar bevis.
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=844249
Jfr gärna med Hans Lindblads färska artikel nedan.

Inga kommentarer: