18 augusti 2008

Taktiskt och otaktiskt i FRA-frågan.

Från FRA-kramare reses alltmer kravet på "balans" i debatten och detta från varje enskild människa som debatteras. Jag uppfattar det så att FRA-kramarna främst finns inom riksdagen, regeringen och den närmsta kretsen kring dem, liksom bland politiserande byråkrater inom FRA och vissa politiserande militärer. Dvs folk som är eller agerar som politiker på hög nivå, och därmed är skyldiga att uppträda och agera tämligen balanserat. (Jfr m-ledamoten och militären Göran Petterssons föga balanserade "argumentering".)

Att ställa samma krav på varje medborgare är däremot synnerligen övermaga. Visserligen tror jag att debatt många gånger vinner på att föras i en lugn och saklig, analyserande ton, men det kan inte åläggas varje engagerad människa att vara så. Enskilda väljare måste få välja det sätt att uttrycka sig som han/hon kan. Och vrede och upprördhet är legitima känslor i fall där man känner sin personliga integritet hotad. Det måste de "balanserade" makthavarna förstå och acceptera.

Inte heller kan en riksdagsledamot avkräva en vanlig, engagerad väljare att kunna presentera fullständiga alternativ till förslag från makthavarna (som ju förfogar över stora utredningsresurser, hur nu de används... ) som den enskilde har invändningar emot.
Däremot bör enskildas sakkunskap i olika frågor tas tillvara. Denna sakkunskap förefaller dessutom, i vart fall i FRA-debatten, överträffa den "expertis" som makthavarna hittills använt sig av.

Men hur ska frågan om signalspaningslagen hanteras vidare? Hur ska vi få ett bättre integritetsskydd och hur ska vi motverka de skadeverkningar för demokratin, som makthavarnas behandling av denna fråga, skapat?

De värsta FRA-kramarna kan vi knappast rubba, de verkar inte emottagliga för sakargument, utan tvärtom lider de av en argumentnöd som närmast är pinsam och som visar att de målat in sig i ett hörn.
Många av FRA-kramarna och även en del andra ja-röstare, som i grunden är tveksamma, anser nog att det förekommer övertoner i debatten från nej-sägarna. Och visst gör det så. De vänder sig emot extrema, närmast anarkistiska uttalanden från folk som vänder sig emot all kontroll överallt. De tveksamma vill dock ofta ha en kompromiss.

Dessa tveksamma är vår målgrupp!

Vi måste därför vinnlägga oss i att söka upp de tveksamma och diskutera med dem. Vi måste visa att en kompromiss inte löser frågan om integriteten. Vi måste få de tveksamma att grubbla över om signalspaning/massavlyssning är den bästa vägen för att skydda Sverige. Att säga ja eller nej till signalspaning eller FRA-lagen är inte detsamma som att vara för eller emot underrättelseverksamhet eller försvar. Vi måste övertyga dem om de ytterligare oönskade konsekvenser som FRA-frågan fått och kan få för demokratin i Sverige.

Jag tror att vi måste använda både ironi och saklighet. Ironi är svårt (alla förstår det inte), men rätt använd mycket effektiv. Men framför allt måste vi "balanserade", men definitiva motståndare till FRA-lagen vara sakliga och analytiska, samtidigt som vi visar en ödmjuk inställning till de tveksamma, utan att därför kompromissa bort vare sig integritetskravet i sig eller demokratiska värden i övrigt.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Att människa, samhälle och demokrati skulle vara oberoende av teknikens framsteg - är det sant? Ärligt talat.

Användandet av internet har ju fullkomligen revolutionerat hela vår tillvaro. Både mänskligt, ekonomiskt och socialt.

Likväl öär det så att alla politiska pertier, ideologier, offentliga åsikter är nedärvda från det vi tidigare varit vana vid. Hur skall vi förhålla oss till det faktum att hela vår ekonomi, bara för att ta ett exempel helt och hållet står och faller med elektroniska signaler i datorer? Men tekniken är känslolös, den är traditionslös, den är opolitisk och den lever efter de teknologiska ramarna, och de ekonomiska framförallt. Litegrann anpassar den sig efter demokratiska behov. Men knappast alls...

Erik Eneroth

Lars-Erick Forsgren sa...

Tja, visst har vi en teknisk utveckling, som förändrar vår tillvaro.
Att den är helt opolitisk är väl mera diskutabelt.
Det vi ser idag är att många politiker inte känner till den nya tekniken tillräckligt för att inte duperas av teknikbyråkrater, som tar sin chans att utöka sina revir.

Samtidigt så ser vi att stora delar av vårt folk inte vill att den nya tekniken ska ge överheten onödiga chanser att kolla oss, att snäva in våra liv. Det ser jag som en liberal protest, en sund reaktion inte emot tekniken utan emot de politiker som inte ser sig som folkets ombud utan mera som makthavare.