30 augusti 2008

Dagens FRA-kommentar, vi har vaknat

För dagen kan jag bara konstatera att motståndet emot FRA och FRA-lagen verkar bara att växa och bli allt kunnigare. Samt kunskapsinsamlandet visar på ruskigheter i det svenska samhället.
Jag vill nog beteckna mig som en vaken samhällsmedborgare, politiskt aktiv i decennier. Men i dessa "kvarter" om underrättelseverksamhet som kolliderar med integritet har jag inte vistats förr.
Samtidigt ser jag hur många andra nu tar del i demokratisk debatt, skrämda av de ledande politikerna märkliga förehavanden och frånsteg från demokratiska principer.

Det är ett viktigt resultat.

För mera kunskapsinhämtande, kolla in de bloggar jag har noterat i min vänsterspalt. Där finns enorma mängder initierad kunskap att hämta. Via dem kommer man också till ännu fler bloggar med ännu mera kunskap. Det tar många timmar att kolla runt, men det är det värt.

Min avslutande undran är i vilken mån som regering och riksdagsledamöter verkligen tar del av denna kunskap?
Jag har svårt att tro att deras ställningstaganden skulle vare det de är om de kollade in i vart fall de viktigaste av dessa bloggar. Bloggosfären är här. Det har Obama insett, när ska svenska politiker inse att de inte kan ge kommando bara, utan att lyssna också. Att visa vad de tycker och har för ideologi.

Tillägg: Jag tycker mig finna belägg för att min tro att de aktiva politikerna i hög grad undviker att ta del av bloggosfären. Detta då jag då och då, på olika sätt, tillställer många av dem tips på text både på min blogg och på andra länkar, rörande vad som framkommer om FRA-lagen.
Jag kan dock konstatera att besöken på min blogg inte ökar pga detta. De absolut flesta som besöker min blogg förefaller vara "vanliga" nyfikna, varav ytterst få är politiker (men undantagen är hedervärda personer!) .

Inga kommentarer: