28 augusti 2008

FRA - det börjar brännas

Nu har två av de ledande fp-motståndarna till FRA-lagen, Agneta Berliner och Camilla Lindberg, kommit med ett ganska utförligt alternativ till den nuvarande FRA-lagen, publicerat i Expressen idag. De kallar det kompromiss, möjligen för att inte alltför mycket stöta sig med de mera ljumma FRA-anhängarna. Likaså berömmer de centerns "förslag" för en tid sedan, men de konstaterar att mycket måste göras för att lösa både knutarna och problemet med lagen i sig.
Det är uppenbart att pressen på FRA-motståndarna från partiledningarna är hård och att de kritiska vill här visa god vilja utan att rucka på principerna om personlig integritet. Samtidigt som de är väl medvetna om att parlamentarismens villkor är skilda från bloggdebattörers.

Det är ett förslag med goda inslag. Väldigt bra. Dock har jag några invändningar, delvis av psykologisk-taktisk art.

En invändning är just detta att benämna förslaget som en kompromiss. Det kan leda tankarna fel, eftersom det kan tolkas som att man kan ändra den nyligen antagna FRA-lagen till det bättre. Det menar jag - och det visar de genomgångar av problematiken som bl a Mark Klamberg gjort - är en felsyn. Visst kan man , och kanske ska man, ha en ny lag men först måste FRA-lagen rivas upp och en ny lag byggas upp från grunden utifrån förutsättningen att skydda den personliga integriteten. Och då räcker det inte med en tre timmars bordläggning, utan behövs en grundlig utredning, med oberoende experter involverade, först.

Det andra, som jag ser det just nu, är att förslaget visserligen tar ifrån FRA makten över sökningarna, men lägger den på operatörerna. Visserligen med kraftfulla skyddande begränsningar, men ändå... Det känns inte riktigt bra.
Men det väsentliga är dock att förslaget andas en vilja att minska dels omfattningen av "signalspaningen", dels bygga in sådana begränsningar att integriteten bevaras.

Det jag vill se nu är i vilken mån detta är tekniskt-praktiskt genomförbara förslag. Liksom om de hittills väldigt halstarriga partiledningarna är beredda att tänka om och acceptera denna "kompromiss".

Samtidigt får det slutliga genomförandet inte göras så att folket utanför riksdagen känner sig överkörda - oavsett ordvalet så måste det klart framgå att den skvader som lagen nu är, den avskaffas och integriteten skyddas.

Länk: http://www.expressen.se/debatt/1.1280650/ta-ifran-fra-makten-over-sokningarna

Inga kommentarer: