10 augusti 2008

FRA-kramarnas väderkvarnar

Hörde för en stund sedan i radions P1 i Godmorgon världen, en kommentator Ulf Wickbom(krönikör närmast) försöka sig på en FRA-vänlig analys. Ganska snärtigt, men ack så fel. Hela resonemanget utgick från FRA-lagens motståndare är motståndare till kontraspionage etc.

Kan inte FRA-kramarna argumentera för sin sak utan att bekämpa väderkvarnar? Varför tillskriva FRA-lagens kritiker ståndpunkter de flesta av dem (oss) inte innehar?
Vi är inte anarkister. Vi inser att Sverige behöver en underrättelsetjänst. Men - och det är det viktiga - den ska tjäna oss. Den skall fungera som ett skydd för demokrati och yttrandefrihet och integritet. Vi vill inte ha ett kontraspionage som gör sig till våra domare och som ser oss som skyldiga (till vad?) intill vi bevisat motsatsen.

Det är inte heller FRAs sak att argumentera för en lag som ger dem möjligheter av oanat slag. FRA ska följa lagarna och lagstiftarnas intentioner. Inte pådyvla dem lagförslag som gör FRA till en stat i staten. Kontraspionage är nödvändigt, men spionromantiker som kräver snart sagt obegränsad insyn i och kontroll av vanliga medborgares liv och leverne, de vi vill inte ha.
Inte ens om de förnekar att de kan göra vad lagen ger dem möjlighet till.

Vi vill inte har ett FRA som kämpar emot väderkvarnar. FRA har inte förhindrat kriget i Georgien, och skulle inte ha gjort det med den nya lagen heller! Lägg inte ut dimridåer!

Inga kommentarer: