01 juli 2010

Liberala piratidéer

Piratpartiets Rick Falkvinge håller på att gå igenom sitt partis politik utifrån olika ideologiska perspektiv. Jag har inte hunnit kolla de två tidigare inläggen i serien, men "pirat ur liberalt perspektiv" gillar jag.

Varför då då? Jo, jag ska ge ett smakprov. Kolla gärna resten själv också.
"Anledningen till att man ska rösta pirat illustreras då enklast av en passage ur det sjökort — alltså lista med sakpolitiska krav — som jag sitter och sammanställer just nu. Den passagen ser ut så här:
Riksdagen ska deklarera följande principer som sin mening:
* Sverige ska vara ett land där människor inte behöver ha identitetshandlingar med sig i vardagen.
* Man är alltid oskyldig till dess motsatsen bevisats i domstol.
* Inget straff utmäts före kraftvunnen dom.
* Gråstraff och skamstraff får inte existera, bara de straff som uttryckligen står i lagen.
* Alla har rätt att få reda på och bemöta en misstanke.
* En människa som inte är misstänkt för brott ska aldrig stå under övervakning.
* Ingen ska någonsin behöva bevisa sin oskuld.

* En dömd människa som fullgjort sitt straff är ånyo en helt oskyldig människa."

OK, visst kan man diskutera exakta formuleringar och t ex patenträttens utformning och omfattning. Dock, sammantaget sett anser jag ändå att Rick ger en god grund för liberala människor att stödja piratpartiet. Integritet, medborgarrätt, rättssäkerhet etc. Även om jag vidhåller att partinamnet är korkat och att partiet borde vidareutveckla sina grundprinciper konkret för fler områden.

För - grundprinciperna finns.

Inga kommentarer: