30 juli 2010

Hjälper mitträcken - vajrar?

Det var en stor trafikolycka i vår närhet i söndags, bara någon ynka kilometer bort. Ambulanserna tjöt förbi i ett. Tre döda, en familj i det närmaste utplånad, och en massa skadade när en buss och en bil kolliderade i hällregn.
Att vi precis kommit hem efter en veckas bilsemester gjorde olyckan smärtsamt nära också.

Nu skylls olyckan på avsaknaden av mitträcke på vägen, den "moderna" varianten där grova vajrar späns mellan stolpar. Vägverket har inte pengar och menar sig inte kunna göra något trots att kommunen velat hjälpa till ekonomiskt.

Men, hur effektiva är "vajerräcken" ? OK, de delar vägen, skiljer åt trafiken efter färdriktning. Men, sänker de farten? Eller höjer de farten pga den skenbara trygghetskänsla de ger? Jag ser också att dessa räcken och vajrar ofta är skadade på olika sätt. Hur mycket stoppar de? Knappast bussar och tunga långtradare i vart fall. Möjligen lätta personbilar i låg fart.

Är det inte så att vägarna numera är så bra att de inbjuder till för höga farter? Fartkameror och skyltar irriterar mer än de hjälper. Skyltar av alla de slag är så många att man inte hinner registrera dem alla. Långa raksträckor gör att man blir sömnig samtidigt som de fina vägarna lätt gör att många trycker lite extra på gaspedalen.

Kanske ger de gamla, inte alltid perfekta, och slingrande vägarna en lugnare körning än dagens autostrador?

Eller - är vi hjälplösa offer för stress, fartblinda och omedvetna om att regn, snö och kyla, likväl som hög värme och sol i ögonen är naturliga inslag och som vi måste anpassa oss efter?

1 kommentar:

martin sa...

Jag tror att vajerräckena är att föredra framför de "hårda" varianterna av stål eller betong eftersom de är elastiska, d.v.s. kör man in i dem så blir det inte tvärstopp på fordonet.
Problemet med dem är att de kräver ett visst mått av "svängutrymme" just för att de är elastiska. Men även om man till viss del kommer över i mötande körfält så borde kollissionen mildras, dels för att det ena fordonets hastighet bromsas upp och sannoliktheten för en "ren" front-mot-front minskas.

Huruvida de sänker farten är en intressant fråga, subjektivt vill jag påstå att de gör det på de vägar jag har åkt på eftersom de får vägbanan att kännas trängre (nu sträcker sig min erfarenhet av vajerräcken till 2+1-vägar).
När det kommer till vad de stoppar vill jag minnas att jag hört att man testar de vanligaste räckena med 1-2ton, 100km/h och en sned påkörningsvinkel och att det finns räcken som man testar mot "bussvikt" men lägre hastighet (jag vet inte ifall testet är att räcket inte brister eller ifall man testar hur långt "utbuktningen" blir).

Och visst är det så att bättre vägar inbjuder till högre hastigheter, men tyvärr finns det gott om "rallyförare" som ser slingrande vägar som en utmaning i fortkörning och det är nästan värre eftersom man inte kan upptäcka sådana förrän de är precis inpå en :(