26 juli 2010

Den nya tidens frälse, antipiraterna

Juristen drar en bestickande parallell mellan dagens antipirater och gångna tiders skattefrälse/adel. Han menar att dagens upphovsrättsföreträdare är dagens frälse, de som med enorma resurser för påtryckningar på de formella makthavarna (riksdag och regering) skaffar sig fördelar framför andra medborgare, i likhet med gårdagens adel.

Likhet inför lagen? Pyttsan!

Läs alltså.

Inga kommentarer: