01 juli 2010

Avreglerade biltester - märklig "reform"

Idag ska Bilprovningen få konkurrens. Sådär tre nya aktörer ska slåss med (delvis) statliga Bilprovningen om kunderna.
Det låter ju bra, konkurrens på lika villkor bör rimligen leda till lägre priser på bättre varor och tjänster. Skattepengar ska inte subventionera statliga företag så att det blir illojal konkurrens. Jag gillar konkurrens, fungerande konkurrens. Staten (offentliga sektorn) ska hålla fingrarna borta från affärsverksamhet. I princip. Undantag kan göras när viktiga saker inte annars blir gjorda, eller om det råder en monopolsituation på marknaden, som skulle må väl av konkurrens (ej subventionerad) för utveckling och prispress.

Men stopp nu! Bilprovningen kostar inga skattemedel - eller minns jag fel? Vi betalar en rätt hög avgift för en koll som tar ca tio minuter. Men visst borde servicen kunna utökas till t ex kvällsöppet, möjligen mot en liten tilläggskostnad. Behövs "avreglering" för det?

Det som oroar mig, det är att utredningar och erfarenhet från andra länder visar att det leder till HÖGRE kostnader för bilägaren vid fler aktörer för bilprovning! Då faller ju det viktigaste skälet för att släppa in fler på marknaden. Såvitt jag förstått kommer staten dessutom behålla sitt majoritetsägande i Bilprovningen. Undrar just vilka de andra ägarna är...

Nej, det här luktar politisk idioti och principrytteri. Ska man avreglera och privatisera detta område, då ska man vara rätt säker på att det inte leder till högre priser. Min slutsats blir att man borde ha behållit "monopolet" tills man hittat en lösning som dels ger verklig konkurrens med lägre priser, dels förbättrar servicen.

1 kommentar:

Anonym sa...

Man får inte heller glömma att bilprovningen inte bara ägs av staten utan citat från deras hemsida:
"Bilprovningen ägs till femtiotvå (52) procent av svenska staten, av Bilförsäkringsföretagen (If Skadeförsäkrings AB, Trygg Hansa, Folksam, Länsförsäkringar Sak AB och f.d. Ansvar Sak under avveckling), och Motorbranschens Riksförbund med tolv (12) procent vardera, av Kungliga Automobil Klubben, Motorförarnas Helnykterhetsförbund och Motormännens Riksförbund med fem (5) procent vardera samt av Svenska Bussbranschens Riksförbund, Svenska Taxiförbundet och Sveriges Åkeriföretag med tre (3) procent vardera. Bolagsordningen innehåller en hembudsklausul."

Det kommer nog att bli lättar att muta besiktigare i framtiden... försäkringsbolagen har ju ingen anledning att mutan, men det kanske ett privat bolag har?
Det kommer att bli dyrare och sämre. Infrastruktur blir inte bättre av att det privatiseras om inte tekniken samtidigt får spela en roll.